Konkurs „List do Taty”

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, a  także Senatorowie RP, w tym Senator z Woj. Śląskiego p. Wojciech Piecha, a także Zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego zapraszają do udziału w konkursie „List do Taty”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV i V szkół podstawowych i polega na napisaniu pracy w formie listu do ojca na temat: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkurs filmowy Zabytkomania – Przepis na dziedzictwo

Narodowy  Instytut  Dziedzictwa organizuje ogólnopolski konkurs filmowy Zabytkomania – Przepis na dziedzictwo, który jest skierowany m.in. do młodzieży w wieku 13-18 lat.  Tegoroczna edycja konkursu koncentruje się na obiektach zabytkowych służących celom związanym m.in z wytwórstwem żywności, a także tradycjach kulinarnych. Konkurs finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szczegóły dostępne tutaj: http://zabytkomania.pl/

Z poważaniem,

Komunikat Dyrektora Szkoły

Na konferencji prasowej w dniu 14 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przedłużenie restrykcji w całym kraju do 25 kwietniaw tym funkcjonowania szkół na zasadach obowiązujących do 18 kwietnia br. r. Oznacza tokontynuację zdalnego nauczania we wszystkich klasach przynajmniej do 25 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8  informuje, że cała nasza szkoła od 19.04.2021 r. do25.04.2021 r. funkcjonować będzie w trybie nauczania zdalnego. Nauka zdalna odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły.

Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Koordynatorem pracy zdalnej każdego ucznia jest wychowawca klasy. Rodzice bezpośrednio z nim kontaktują się w kwestii ustalenia formy nauki, zasad oceniania .

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga.

Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty.

Uczniom klasy III szkoły branżowej dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu zawodowego.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z utrzymującym się stanem epidemii w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że ograniczamy osobiste załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Praca sekretariatu pozostają bez zmian. Czyli praca stacjonarna od godziny 8 00 do 12.00, praca zdalna do 15 00.

Sprawy można załatwić przez:

– kontakt telefoniczny 32 218 00 50

– kontakt e-mailowy zs8@oswiata.tychy.pl

–  wrzutnię,  do której można wrzucić pisma, wnioski, bez potrzeby wchodzenia do budynku,

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

projekt AWF dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniach, które są częścią programu „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. 

Poprawa stanu zdrowia fizycznego uczniów po powrocie do zajęć stacjonarnych

Wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie opracowaliśmy projekt pt. „Program wspomagający uczniów po pandemii”. Podzieliliśmy go na dwa etapy: I – Aktywny powrót do szkoły, II – Sport Klub.

Nasi specjaliści z warszawskiej Akademii, we współpracy z Akademiami z innych miast zajmą się szkoleniem nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Łącznie w całym kraju przeprowadzą 420 sesji szkoleniowych dla nauczycieli, zarówno w trybie online, jak i stacjonarnie.

Na czym to będzie polegać?

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w partnerstwie z innymi uczelniami: Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zorganizuje szkolenia dla nauczycieli.

Każda z uczelni będzie miała przypisany podział terytorialny, tzn. przypisane regiony Polski, z których nauczyciele będą mogli zgłaszać się na szkolenie:

  • AWF Warszawa obejmie województwa – mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie;
  • filia AWF w Białej Podlaskiej – lubelskie oraz podlaskie;
  • AWFiS w Gdańsku – zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie;
  • AWF Katowice – śląskie i łódzkie;
  • AWF Wrocław – dolnośląskie i opolskie;
  • AWF Kraków – podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie;
  • AWF Poznań – wielkopolskie oraz lubuskie.

Tematy szkoleń nauczycieli

Na zajęciach, nauczyciele pod okiem najlepszych specjalistów z Akademii poznają m.in. metody przeciwdziałania skutkom: hipokinezji – bezczynności ruchowej, izolacji społecznej czy zdrowotnym pojawiającym się po przebyciu COVID-19.

Zajęcia będą obejmowały też aspekt psychologiczny. Prowadzący opowiedzą o konsekwencjach psychicznych nauczania zdalnego, izolacji społecznej, metodach wzbudzania i utrzymywania motywacji i tworzenia motywacyjnego klimatu na zajęciach ruchowych, budowania relacji społecznych w grupie rówieśniczej czy metod pokonywania barier aktywności fizycznej.

Dodatkowo szkolenia będą okazją do wymiany dobrych praktyk z najlepszymi. Szkolenia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do grudnia. Nauczyciel, który je ukończy, otrzyma specjalny certyfikat.

Kto będzie szkolił nauczycieli?

Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych specjalistów, praktyków z Akademii Wychowania Fizycznego. To oni pod czujnym okiem prof. Bartosza Molika, rektora warszawskiego AWF, koordynatora projektu stworzyli zespoły ekspercie z zakresu psychologii, zdrowia, metodyki.

Grupę ekspertów z Modułu Psychologia będą koordynować: prof. Andrzej Rokita z AWF Wrocław i prof. Andrzej Klimek z AWF w Krakowie. Za Moduł Zdrowie odpowiadać będą: prof. Dariusz Wieliński z AWF w Poznaniu i prof. Paweł Cięszczyk z AWFiS w Gdańsku. Zespołem Modułu Medyk kierować będą: prof. Jerzy Sadowski z AWF w Warszawie i prof. Grzegorz Juras z AWF w Katowicach.

II etap projektu – Sport Klub, czyli dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów

Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą, która zechce aplikować do programu ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. Szkoły, które zechcą aplikować do programu otrzymają środki na organizację zajęć sportowych dla uczniów, w 20 osobowych grupach. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. godzin zajęć. Na ten cel w 2021 r. przeznaczamy blisko 42 mln zł.

Projekt pt. Powrót uczniów do szkoły po pandemii jest jednym z 4 programów wsparcia uczniów, zapowiadanych przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Kolejne będziemy prezentować w najbliższym czasie. Do połowy marca przedstawimy propozycje dotyczące m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okulistycznej. W kolejnym etapie ogłosimy program związany ze wsparciem w nauce i nadrabianiem zaległości wynikających z trybu nauki zdalnej.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z dnia 8.04.2021r

Szanowni Państwo.

Na konferencji prasowej w dniu 7 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przedłużenie restrykcji w całym kraju do 18 kwietnia, w tym funkcjonowania szkół na zasadach obowiązujących do 11 kwietnia br. r.

Oznacza to kontynuację zdalnego nauczania we wszystkich klasach przynajmniej do 18 kwietnia 2021r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 informuje, że cała nasza szkoła od 12.04.2021 r. do18.04.2021 r. funkcjonować będzie w trybie nauczania zdalnego. Nauka zdalna odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły.
Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Koordynatorem pracy zdalnej każdego ucznia jest wychowawca klasy. Rodzice bezpośrednio z nim kontaktują się w kwestii ustalenia formy nauki, zasad oceniania .

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga.
Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
Uczniom klasy III szkoły branżowej dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego.
Z uwagi na obecną sytuację związaną z utrzymującym się stanem epidemii
w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że ograniczamy osobiste załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Praca sekretariatu pozostają bez zmian.

Czyli praca stacjonarna od godziny 8 00 do 12.00, praca zdalna do 15 00.
Sprawy można załatwić przez:
– kontakt telefoniczny 32 218 00 50
– kontakt e-mailowy zs8@oswiata.tychy.pl
– wrzutnię, do której można wrzucić pisma, wnioski,
bez potrzeby wchodzenia do budynku,

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awereness Day). Ustanowiony został w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy małżonki emira Kataru, Sheikha Moza bint Nasser. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, zachęcamy wszystkich do pokazania swego wsparcia dla osób ze spektrum i włączenia się w kampanię społeczną Polska na niebiesko. Celem kampanii jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz osób ze spektrum.

Zachęcamy do zorganizowania lekcji na temat autyzmu,  po to, aby jak najwięcej uczniów naszej szkoły dowiedziało się czym jest autyzm. Bo tylko odpowiednia wiedza może budować akceptację. W tym celu przygotowałyśmy prezentację (AUTYZM),  która zawiera ogólne informacje na temat autyzmu, literaturę, filmy itp.

Pamiętajmy, w dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez:

  • oświetlenie domu na niebiesko;
  • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim;
  • dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Możecie zrobić tak wiele, aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem.

Wasze  zaangażowanie może wiele zmienić.

Bądźcie z nami w  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu!

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"