Rekrutacja do projektu: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, iż Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim, na terenie 10 powiatów tj.:- w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego;- w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.
W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, będziemy świadczyć usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w tym:- co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,- co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników do projektu i dlatego prosimy Państwa o udostępnienie na swoich stronach www, wśród mieszkańców, Waszych społeczności, informacji   o przedmiotowym projekcie i możliwości uzyskania nieodpłatnego wsparcia.Szczegóły są dostępne na stronie:  https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:- dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego: tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de ; wolontariat-tychy@ib.de– dla usług świadczonych na terenie województwa małopolskiego: tel. 511 837 163, e-mail: pomoc-polska@ib.de w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku.

Biblioteka cyfrowa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej https://polona.pl/  przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak  i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

Komunikat Dyrektora SzKOŁY

Szanowni Państwo. Drodzy Rodzice i uczniowie.
Po okresie przerwy zimowej w zajęciach szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych od 18 stycznia 2021 roku wznawiamy działalności w trybie stacjonarnym.

Wszyscy uczniowie pionów wracają do szkoły . Jeśliby w placówce lub w kraju zaistniały zdarzenia zwiększające zagrożenie zdrowia dzieci lub pracowników, wtedy podejmiemy stosowne działania.
Zapewniam Państwa, że zrobimy co w naszej mocy, żeby minimalizować ryzyko zakażenia w szkole. Prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja, dystans, przestrzeganie wyznaczonych stref dostępu), także podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Prosimy, aby do szkoły przysyłać jedynie zdrowe dzieci, które nie wykazują objawów przeziębienia tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura lub gorączka, a także nie miały styczności z osobą zakażoną.
Nie jest łatwo organizować kształcenie dla tak szczególnych dzieci, jak nasze, w tak trudnych czasach, jak te, z którymi przyszło nam się mierzyć. Czujemy odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa i oczekiwania, jakie Państwo pokładacie w naszej działalności.

Wierzymy, że wspólnie przetrwamy ten trudny okres epidemii – w zdrowiu i wzajemnej życzliwości.
Z życzeniami zdrowia

Dyrektor szkoły Hania Kołodziejczyk wraz z kadrą zarządzającą.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Państwo
Dnia 15.01.21 Nauczycieli wraz z Obsługą i Administracją mają wykonywane badania przesiewowe.

Otwarcie szkoły dla wszystkich uczniów, uzależnione jest od wyników testów.
Klasy I-III obligatoryjnie, w reżimowe sanitarnym wracają od poniedziałku, tj.18.01.2021.

Stosowne zarządzenie Dyrektora zostanie wydane w sobotę wieczorem o czym poinformują Państwa wychowawcy.
Z poważaniem Dyrekcja ZSS nr 8

Celebryci dla Naszej Szkoły

Witam wszystkich Państwa serdecznie w pierwszym tygodniu zasłużonych ferii zimowych. Przesyłam informację jaka ukazała się w tyskiej gazecie o naszej wygranej.

Życzę wszystkim dobrego odpoczynku w tych innych feryjnych okolicznościach.

Pozdrawiam Was serdecznie. Dyrektor szkoły.

Wsparcie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

W trakcie trwania ferii zimowych czynna jest Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach przy ul. Andersa 16, do której można zgłaszać się pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811 w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30). Dodatkowo na okres ferii uruchomiony został przez Poradnię telefon alarmowy 513 032 812 dedykowany do kontaktu z psychologiem lub pedagogiem, umożliwiający uzyskanie szybkiej porady.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.  

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"