INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

uczniów ZSS 8 o sposobie organizacji pracy, nauczania w naszej szkole od dnia 30 listopada 2020r do 3 stycznia 2021r. Dyrektor ZSS nr 8 w Tychach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 5.11.2020r podjął decyzję o kontynuacji zdalnego trybu nauczania we wszystkich Szkołach ZSS8 w Tychach. Szkoła otwarta jest dla zainteresowanych uczniów klas 8 SP w ramach konsultacji. Udostępniamy sprzęt stacjonarny dla potrzebujących uczniów. Zapewniamy funkcjonowanie świetlic szkolnych dla uczniów których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią Covit 19 ( lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) . Od 30 listopada 2020r w szkole branżowej I st. wznowione zostają zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z decyzją MEN ferie zimowe dla wszystkich uczniów przypadają w terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021. Zbliża się miesiąc przed dokonaniem klasyfikacji uczniów za semestr I w związku z tym proszę o poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami ndst po wypełnieniu stosownych druków które to będą do pobrania w chmurze. Terminy zebrań z rodzicami zostaną przekazane przez wychowawców. Ze względu na dynamikę rozwoju o wszystkich zdarzeń na bieżąco będę Państwa informowała o funkcjonowaniu szkoły w tym wyjątkowym czasie. Pozdrawiam życząc wszystkiego dobrego.

Dyrektor ZSS nr 8 Hania Kołodziejczyk

Goiczek albo stroiczek

Miejskie Centrum Kultury w Tychach pragnie zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Śląskiej Ozdoby Świątecznej ,,Goiczek albo stroiczek”. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonanie dowolnej ozdoby świątecznej (np. bombki, stroika, małej choinki, wieńca etc.), która swoją formą będzie nawiązywać do tradycji i wzornictwa śląskiego, a także zdobnictwa i estetyki ludowej. Proponujemy zainspirować się dawnymi ozdobami wykonywanymi niegdyś z naturalnych materiałów, takich jak słoma, drewno, szyszki, suszone pomarańcze, gałązki, jarzębina, papier, bibuła lub wykorzystać wzornictwo, które ozdabiało chusty i stroje np. róże, kwiaty, koronka, kolorowe tasiemki, chwosty, barwy folkloru (czerwień, żółć, niebieski).  Mogą to być ozdoby tradycyjne, jak na przykład podłaźniczka wieszana przy suficie, światy (dekoracje z opłatka), ażurowe pająki ze słomy, ale również współczesne wersje ozdób świątecznych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. Prace mogą być wykonywane w ramach zajęć plastycznych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://kultura.tychy.pl/rusza-konkurs-goiczek-albo-stroiczek/ , do którego należy dołączyć maksymalnie dwa zdjęcia gotowej dekoracji. Termin nadsyłania prac upływa 06.12.2020r. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W załączniku dołączamy regulamin konkursu. Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy i powodzenia.
Zapraszamy do zapoznania się również z filmem promującym konkurs, który zawiera dodatkową garść inspiracji. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=s6az1FYwSTc&list=PLSq1WBzbKIY-bu5PDCrQgfphI-4DT7V13

Foto-Konkurs

RODZINNE ANDRZEJKI


Z a p r a s z a m y w s z y s t k i c h u c z n i ó w
d o u d z i a ł u w a n d r z e j k o w y m
F O T O k o n k u r s i e
Wieczór wróżb przypada w nocy z 29 na 30 listopada,
w wigilię św. Andrzeja.
Z tej okazji zachęcamy Was do zorganizowania rodzinnej zabawy
andrzejkowej z przymrużeniem oka i przysłania FOTOrelacji
,,Jak spędziliście czas w Andrzejki 2020?”
na adres: fotokonkurs2020@onet.eu
Mamy dla Was kilka gotowych propozycji, np.jak wykonać magiczną kulę
ze słoika, jak upiec pyszne ciasteczka, w których ukryte wróżby odkryją
tajemnice nadchodzącego roku, quiz w wersji angielskiej i wiele innych
andrzejkowych zabaw.
Najciekawsze zdjęcia, które od Was otrzymamy zostaną nagrodzone.
Nagroda główna – PIZZA NIESPODZIANKA
Potrzebne będą:

 1. LISTA GOŚCI – ilość osób ograniczona: Ty i Twoi członkowie Rodziny
 2. ANDRZEJKOWE GADŻETY – Magiczna kula
  instrukcja wykonania (załącznik nr 1)
 3. MENU – Smaczna wróżba
  przepis na ciasteczka z wróżbami (załącznik nr 2)
 4. WRÓŻBY I ŁAMIGŁÓWKI
  zestaw zabaw – (załącznik nr 3)
  Andrzejki po angielsku – (załącznik nr 4)
 5. DOBRY HUMOR
  Zabawa andrzejkowa to doskonała okazja do tego, aby się przebrać.
  Hitem wieczoru mogą okazać się Wasze stroje

Miłej zabawy życzą organizatorzy

Na zdjęcia czekamy do 4 grudnia.

Ważna Informacja

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju , do szkoły nie mają wstępu osoby z zewnątrz. Korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki na listy.

Wszelkie sprawy wymagające osobistego stawiennictwa (np. odbiór opinii, zaświadczeń itp.) prosimy najpierw uzgodnić telefonicznie pod numerem 513 032 794.

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest codziennie w godzinach
8:00-12:00 pod numerem telefonu 513 032 794 lub 32 218 00 50,
a także poprzez mail 
zs8@oswiata.tychy.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

„TO(działa)MY!” – projekt edukacyjno-społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Wydłużono czas na składania wniosków do 15 stycznia 2021r.

WIĘCEJ

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał dziś Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

WIĘCEJ

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW ZSS 8

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW ZSS 8

o sposobie organizacji pracy, nauczania w naszej szkole od dnia 16 listopada 2020r /od poniedziałku/.

Dyrektor ZSS nr 8 w Tychach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 6.11.2020r podjął decyzję o kontynuacji zdalnego trybu nauczania we wszystkich szkołach ZSS8 w Tychach od 16 listopada do 27 listopada 2020r.

Zasiłek Opiekuńczy

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Od 9 do 29 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich onsób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (w załączeniu). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"