XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku

W dniu  21.11.2022r. uczniowie klasy 8 a AU: Przemysław Pierzchała i Marcel Reszczyński  wzięli udział  w XX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Górnym Śląsku Konkurs jest wspólną inicjatywą Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach i Muzeum Historii Katowic. Tematem tegorocznego konkursu była  „100 rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski”. Zmagania konkursowe obejmowały wiadomości dotyczące najważniejszych wydarzeń, dat, postaci związanych z historią Górnego Śląska. Wzięli w nim udział uczniowie sześciu  szkół podstawowych, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą i znakomitą pamięcią.   Miło mi poinformować, że uczniowie naszej szkoły zajęli  I miejsce. 

Gratulacje!!!

 „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci.”

Podsumowanie działań podczas trwania kampanii  „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci.”

Podczas trwania kampanii nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów i scenariuszy:

– Bullying: Przemoc i Komunikat JA.

– Pojęcie Empatii i przykłady zachowań empatycznych 

– Komunikacja interpersonalna – relacje społeczne.

– Komiks społeczny dla nastolatków. 

– Opowieść o orle – bajkoterapia. 

Podczas zajęć uczniowie oglądali także materiały filmowe dot. tematu przewodniego kampanii, m.in.:

„Lekcja pełna odwagi”,  „Gdzie kryje się empatia?” czy „Cyberprzemoc” i „Przemoc rówieśnicza- jak reagować”. 

Uczniowie tworzyli twórcze plakaty w temacie przewodnim STACJA – EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC, z wykorzystaniem różnych technik., które możemy zobaczyć na zdjęciach. 

Ponadto chętne klasy korzystały z aparatu Polaroid i tworzyły ciekawe interpretacje znaczenia hasła przewodniego kampanii za pomocą mowy ciała, mimiki i gestów. W taki sposób powstał symboliczny kolaż fotografii Stacja Empatyczni. 

Mamy nadzieję, że te 19 dni były dla wszystkich uczniów okazją do pogłębienia wiedzy w temacie przemocy i jej przeciwdziałania, a także okazją do zrozumienia znaczenia empatii i skorzystania z niej w różnych sytuacjach społecznych.  

Serdecznie dziękujemy każdej osobie, która się zaangażowała w realizację kampanii – zarówno nauczycielem, jak i uczniom 🙂  

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"