Dzień Bezpiecznego Internetu

7 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

W szkole od tygodnia uczniowie biorą udział w proponowanych działaniach.

Za nami:

– działania kreatywne – prace plastyczno-techniczne.

– udział w VII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy

– opracowanie scenariuszy zajęć dla wszystkich oddziałów

W trakcie:

– wystawa prac uczniów

– materiały dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów

– ulotki informacyjne

– konkurs na wiersz lub piosenkę o Internecie

Przed nami:

– lekcje prowadzone przez wychowawców

– udział uczniów w lekcjach online

– udział w webinarach Polskiego Centrum Programu Safe Internet

– prelekcje z udziałem przedstawicieli Policji lub Straży Miejskiej w Tychach

– apel podsumowujący

Przydatne materiały

Krótki filmik na temat korzystania z urządzeń cyfrowych
youtu.be/YmX20QCtBvw

Warto sięgać po przydatne informacje ze stron internetowych takich jak:

Polskie Centrum Programu Safe Internet www.saferinternet.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę fdds.pl/

Fundacja Dbam o mój zasięg dbamomojzasieg.pl/

Zapraszamy do zarejestrowania się i wzięcia udziału w webinarach.

Odbywają się w godzinach: 17.00-18.15.

Link do strony na której można się rejestrować: www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Daty i tematy:

8 luty – Cyberprzemoc w szkole – co wspiera, a co utrudnia skuteczne działania interwencyjne

9 luty – Jak wprowadzić NVC do szkolnej profilaktyki zachowań przemocowych w szkole

10 luty – Wpływ internetowych wzorców urody na dzieci i młodzież

13 luty – Jak zatroszczyć się o swój dobrostan z wykorzystaniem uważności?

14 luty – MegaMisja i #SuperKoderzy – edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

16 luty – Ochrona dzieci przed pornografią. Rola świadomości rodziców i szkoły

17 luty – Prawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestrzeni

20 luty – Przeciwdziałanie przemocy w szkole – program profilaktyczny IMPACT

22 luty – Jak pracować z rodzicami na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie?

23 luty – Włączanie dzieci i młodzieży w kształtowanie środowiska cyfrowego

27 luty – Cyberhigiena dla nauczyciela – podstawy bezpieczeństwa osobistego online

28 luty – Necio.pl – zabawa w internet dla najmłodszych

1 marzec – Jak rozmawiać z uczniami o dezinformacji?

2 marzec – (Cyber)bullying – w jaki sposób mu przeciwdziałać

3 marzec – Szkoła otwarta na różnorodność

7 marzec – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – systemowa rola szkoły – webinar dla dyrektorów szkół

9 marzec – Sieciakowe lekcje – jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z internetu

Propozycja wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży nadużywających Internetu i zagrożonych depresją relacjewwakacje.pl/

POCZTA WALENTYNKOWA

Od dziś rusza POCZTA WALENTYNKOWA

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów.

Aby sprawić radość swojej sympatii należy:

–  wykonać KARTKĘ WALENTYNKOWĄ,

– napisać dla kogo jest TWOJA WALENTYNKA,

– wrzucić do SKRZYNKI WALENTYNKOWEJ, która znajduje się przy sekretariacie szkoły.

W DNIU ZAKOCHANYCH – 14 lutego walentynkowi posłańcy dostarczą pocztę do adresatów. 

Najbardziej pomysłowe KARTKI WALENTYNKOWE zostaną nagrodzone.

KONKURS

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM

NA WIERSZ O WIOŚNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Podany regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

2. Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach:

    mgr Anna Wąs, mgr Patrycja Majcherczyk-Ryrak, mgr Joanna Purat, mgr Ewa Orzeł- Kilimnik

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.zss8.edu.pl

   oraz na Facebooku szkoły.

4. Przedmiotem konkursu będzie napisanie wiersza o wiośnie wraz z wykonaniem ilustracji.

TERMIN

Prace konkursowe należy przesłać na podany adres e-mail was.anna.zss8@o2.pl do 17.03.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.03.2023 r. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną podane drogą elektroniczną.

CELE KONKURSU:

– kształcenie umiejętności literackich i wzbogacanie słownictwa,

– rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

– rozwijanie zdolności plastycznych.

ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III SP oraz IV-VIII SP.

3.Do samodzielnie napisanego wiersza należy wykonać oprawę plastyczną – ilustrację (technika dowolna).

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna zgody na udział w konkursie i zamieszczenie pracy ucznia na stronie internetowej i Facebooku ZSS nr 8 w Tychach wraz z oświadczeniem. ( załączniki 1, 2 i 3 )

5. Zdjęcie pracy ucznia wraz z dołączonym podpisanym formularzem zgłoszeniowym ucznia do konkursu (załącznik 1), zgodę rodziców(prawnych opiekunów) na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka (załącznik 2), zgodę na zamieszczenie pracy ucznia na stronie internetowej ZSS nr 8 w Tychach należy przesłać do 17.03.2023 r. na adres was.anna.zss8@o2.pl

6. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy i szkoły.

7. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nauczyciela przygotowującego do konkursu, nazwą klasy.

8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-III i IV-VIII. W każdej z nich zostaną wyłonieni zwycięzcy.

9. Format i technika prac jest dowolna.

10. Komisja będzie brała pod uwagę:

  • bogactwo środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia tematu, kreatywność,
  • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, kompozycję i układ graficzny, estetykę prac, samodzielność, pomysłowość.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSS nr 8 w Tychach 20.03.2023 r.

12. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

13. W konkursie przewidziano dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców, które zostaną  dostarczone do sekretariatów szkół.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wyjątkowy gość w naszej szkole

Tuż przed feriami zimowymi naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość. Mieliśmy zaszczyt spotkać się z Wiceprezydent Miasta Tychy ds. Zrównoważonego Rozwoju – Panią Hanną Skoczylas. Odwiedziny w naszej szkole były okazją do bliższego, wzajemnego poznania oraz rozmowy o naszych działaniach, planach i osiągnięciach. Dawid, Jarek, Kuba, Ania, Kacper… każdy miał okazję zamienić słowo z naszym gościem, pochwalić się swoimi sukcesami, albo pożyczyć dobrego dnia.

W imieniu całej szkolnej społeczności bardzo dziękujemy Pani Prezydent za ten wyjątkowy czas i zapraszamy ponownie!