” Bliżej niż myślisz”

Poniżej informacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca konkursu ” Bliżej niż myślisz” organizowanego w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

„Bliżej niż myślisz” – konkurs organizowany w ramach akcji
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie pn. „Bliżej niż myślisz” promującym efekty wykorzystania Funduszy Europejskich. Konkurs organizowany jest w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich – największej imprezy związanej z Funduszami Europejskimi w Polsce, która odbędzie się online w dniach 25-27 września. 

Więcej informacji o akcji DOFE znajdziesz TUTAJ

Konkurs polega na przesłaniu krótkiego, amatorskiego filmiku pokazującego zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu Uczestnika Konkursu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony online w dniach 24 sierpnia – 23 września 2020 r.
i będzie się składał z dwóch etapów. Etap Zgłoszeniowy odbędzie się w okresie od 24 sierpnia do 10 września 2020 r., zaś Etap Głosowania w okresie od 15 do 23 września 2020 r.

Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz TUTAJ

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami
w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 31/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku  uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ROZPOCZĘCIE  NOWEGO ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

          W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chciałabym przekazać Państwu informację o organizacji pracy i nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr8 w Tychach. 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8  informuje, że w związku  decyzją Ministra Edukacji Narodowej  o wznowieniu funkcjonowania szkół  i placówek , z dniem 1 września 2020 r. , Zespół Szkół Specjalnych nr 8  będzie funkcjonował stacjonarnie . Jednocześnie w związku z ciągłym zagrożeniem epidemicznym COVID19,  zostanie zachowany reżim sanitarny dla  dzieci , uczniów, personelu oraz osób z zewnątrz.  

Dla uczniów i nauczycieli  wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa  na terenie całego obiektu , za wyjątkiem  czasu trwania zajęć lekcyjnych ( po zajęciu miejsca w ławce szkolnej). 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, zapraszamy uczniów w dniu 1 września 2020 na spotkania z wychowawcami. Rozpoczęcie roku będzie inne niż dotychczas.

Zgodnie z wytycznymi GIS, dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, spotkania z wychowawcami odbędą się o różnych godzinach, ze względu na ograniczenia ilości osób w szkole. Bardzo prosimy Państwa o pomoc i w miarę możliwości przywóz  i odwóz dzieci w tym dniu.

Przypominamy rodzicom, że zgodnie z procedurami musimy ograniczyć ilość osób z zewnątrz w budynku szkoły.

Prosimy o nie wchodzenie do budynku szkoły (z wyjątkiem Rodziców uczniów klas pierwszych – po jednej osobie z rodziny na dziecko).

Przypominamy również o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez dzieci i siebie  na czas przemieszczania się po szkole, zachowanie dystansu i dezynfekcję rąk. Po zajęciu miejsca w salach jest możliwość zdjęcia maseczek.

Na spotkaniach z wychowawcami zostaną Państwo zapoznani z obowiązującymi Wewnętrznymi  procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr8 w Tychach  obowiązującą od 1 września 2020r do odwołania. Procedury będą umieszczone również dla informacji na stronie szkoły.

Harmonogram spotkań wychowawców z uczniami w dniu 1 września 2020r / wtorek /

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
GODZINA 8.00

Lp.KlasaNr saliWychowawca
1.I SP au4 SBWioletta Całka
2.I/II Sp Au Montessori5 NBJoanna Nowakowska
3.I Sp Oet2 NBJoanna Suchanek
4.I BS49 SBArkadiusz Kluska

GODZINA 9.00

Lp.KlasaNr saliWychowawca
1.II Sp Au Montessori4 NBEwa Orzeł-Kilimnik
2.III A Sp Montessori5 NBKatarzyna Gajda
3.IV Sp53 SBMarzena Słomka
4.IV/V Sp Au44 SBBarbara Grabowska
5.V/VI A Sp Au4 SBGrzegorz Gajda
6.V/VI B SP 49 SBEdyta Kędzierska
7.VII Sp Au54 SBPatrycja Majcherczyk-Ryrak
8.VIII B Sp47 SBSylwia Lipińska
9.II/III Sp Oet Au21 NBJustyna Tasak
10.III SP Oet3 NBBeata Regiec-Baścik
11.IV A Sp Oet Au15 NBGrażyna Markowicz
12.IV B Sp Oet Au18NBIzabela Bojda
13.VI Sp Oet Au9 NBMagdalena Grabiec
14.V/VI/VII  Sp Oet20 NBRóża Hryszko
15.VII/VIII A Sp Oet Au8 NBMarzena Kołodziejczyk
16.VII/VIII D Sp Oet16 NBRobert Gondzik
17.I SSPDP12 NBKatarzyna Chmiel-Szymczyk
18.I/II/III C SSPDP7 NBMarzena Larem-Szynk
19.I/II SSPDP Au10 NBJustyna Tarantowicz
20.II/III C SPDP11 NB              Edyta Maciąg

GODZINA 10.30

Lp.KlasaNr saliWychowawca
1.III B Sp Au Mont.4 NBJoanna Purat
2.VII/VIII  Sp Au53 SBJanusz Mędrak
3.VIII A Sp Au4 SBTomasz Naskręcki
4.V  Sp Oet3 NBBożena Hałat
5.VII/VIII B Sp Oet2 NBBarbara Łozowska
6.VII/VIII C Sp Oet9 NBSylwia Lich Pogoda
7.VIII A SP Oet Au8 NBBarbara Żaczek-Janeczko
8.VIII B Sp Oet Au20 NBAgnieszka Korba
9.I  ORW31 SBKamilia Olech-Kantor
10.II  ORW6  SBMarek Rozmus
11.II A BS48 SBBożena Malcharek
12.II B BS49 SBMonika Blot
13.I/II/III A SSPDP Au12 NBAgnieszka Szymańska
14.I/II/III B SSPDP10 NBDorota Drab
15.II/III A SSPDP7 NBBeata Mędrak
16.II/III B SPDP55 SBRóża Staniszewska
17.II/III D SPDP Au13 NBKatarzyna Fryc
18.II/III E SPDP Au11 NBMonika Malchar
19.II/III F SPDP Au7 SBMagdalena Wróbel

Bardzo proszę  uczniów o zachowanie dyscypliny wejścia na spotkanie z wychowawcom. Do szkoły na spotkanie wchodzimy do szkoły 10 minut  przed wyznaczoną godziną.

Informacje ogólne

Do szkoły, może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie, przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość 1,5m).

Opiekunowie uczniów klas I SP odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły i sali lekcyjnej, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

Sekretariat : czynny dla Rodziców w poniedziałki, środy i piątki  w godzinach od 8.00 do 12.00 (każde wejście Rodzica, opiekuna i innych osób będzie rejestrowane w zeszycie )

Zalecamy  kontakt telefoniczny lub mailowy

e-mail :  zs8@oswiata.tychy.pl

telefon: 32 218 00 50 , 513 032 794

na holu szkoły umieszczone zostają skrzynki kontaktowe do których proszę wrzucać pocztę do szkoły / w zaklejonych kopertach z opisem do kogo. /

Dyrektor- przyjmuje osobiście Rodziców i inne osoby po uprzednim umówieniu się

telefon : 32 218 00 50 , 513 032 794, e-mail :  zs8@oswiata.tychy.pl

Szybka ścieżka kontaktu z rodzicami i opiekunami

 • Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w szkole zobowiązuje się do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu ze szkołą.
 • Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły w godzinach pracy palcówki.
 • Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery do zakładów pracy.
 • Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do teczki wychowawcy, a kopia jest dostępna w sekretariacie szkoły.
 • Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Pobyt uczniów w szkole:

 • uczniowie klas rozpoczynają zajęcia zgodnie z grafikiem planu lekcji / otrzymanym pierwszego dnia od wychowawców /  zachowując porządek wejścia i wyjścia z danego budynku / wejście starym budynkiem   – wyjście starym budynkiem, wejście nowym budynkiem – wyjście nowy budynek /. Korytarze szkolne i hole zostały podzielone na bezpieczne strefy przemieszczania się w obu kierunkach tak by uczniowie się nie mieszali między sobą, przemieszczamy się przechodząc jeden za drugim /,
 • przerwy w zajęciach w kl. I-III, OET, SSPDP ustala i określa nauczyciel w ramach lekcji, niekolidujące z przerwami klas starszych SP, SB. Wymienione klasy mają przypisane stałe sale by nie przemieszczać się,
 • obiady w stołówce szkolnej wydawane są według odrębnego harmonogramu, również z podziałem na grupy wiekowe, z możliwością wyjścia na posiłek podczas lekcji,
 • w każdej sali lekcyjnej będzie znajdował się dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych uczniowie mają mieć założone  maseczki / okrycie ust i nosa /,
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 • sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkoły /  wietrzone są co najmniej raz na godzinę /, przecierać blaty ławek po wyjściu uczniów z klasy /,
 • Nauczyciel w klasach I-III, OET, SSPDP  organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min,
 • zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego, boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw,

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (IZOLATORIUM znajdujące się w pomieszczeniu przy Gabinecie Tomatisa ), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, wychowawcę, którzy telefonicznie zawiadomią rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021.

Resort edukacji, we współpracy z GIS i Ministerstwem Zdrowia, sporządził wytyczne dotyczące organizacji pracy w szkołach.

Aktualnie opracowywane są procedury bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii w naszej szkole.

Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły do

28 sierpnia / do piątku / .

Rozpoczęcie roku odbędzie się tradycyjnie  1 września wg ustalonego harmonogramu,  który podamy również do piątku. Uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach.

Już wkrótce się spotkamy, do zobaczenia!

Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

INFOrmacja W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

  RZĄDOWY PROGRAM   DOFINANSOWANIA ZAKUPU                                  PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW   EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

 (dotyczy uczniów Szkoły Branżowej I stopnia oraz uczniów SSPDP)

– termin składania wniosków
– wysokość dofinansowania
– sposób załatwienia sprawy

Aplikacja ProteGo Safe

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco.
Bezpośredni link 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe – wspólny list MEN i GIS
2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"