WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju , do szkoły nie mają wstępu osoby z zewnątrz. Korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki na listy.

Wszelkie sprawy wymagające osobistego stawiennictwa (np. odbiór opinii, zaświadczeń itp.) prosimy najpierw uzgodnić telefonicznie pod numerem 513 032 794.

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest codziennie w godzinach
8:00-12:00 pod numerem telefonu 513 032 794 lub 32 218 00 50,
a także poprzez mail
zs8@oswiata.tychy.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Wsparcie Specjalistów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem szkoły i czasowym przejściem na nauczanie zdalne pragniemy Państwu przekazać, że mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych pedagogów i psychologów szkolnych, poprzez pocztę mailową:

Pani Weronika Błażejewska-Palowska – pedagog

pedagog.zss8@wp.pl

Pani Beata Piecha-Frycowska – pedagog

pedagog.zss8@o2.pl

Pani Anna Gurgul – psycholog

annagurgul15@onet.pl

Pani Monika Kapała – psycholog

monika.kapala@op.pl

Gdyby potrzebowali Państwo porady czy konsultacji naszego specjalisty proszę pisać. Żadna z wiadomości, z pewnością, nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy!

Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia.

Wicedyrektor szkoły, Marcin Król

Informacje dla uczniów i rodziców ZSS nr 8, w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na bardzo dużą absencję zarówno wśród personelu, jak i uczniów, od dnia 28.10.2020 do 06.11.2020 – za zgodą Organu Prowadzącego i po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach -decyzją Dyrektora zawiesza się  zajęcia w formie stacjonarnej w całej szkole.

W tym czasie nie działa świetlica szkolna i nie są wydawane obiady.

Nauka zdalna

 1. Rodzic/uczeń ma możliwość korzystania z platformy wskazanej przez wychowawcę/nauczyciela.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym, zgodnie z ustaloną formą.
 1. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel, wychowawca klasy.  
 2. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy: platformy Teams, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, dostępnej dla ucznia formy komunikacji, strony internetowej szkoły – zakładka “MATERIAŁY DO PRACY W DOMU – nauczyciele”.
 3. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
 4. zgodne z zatwierdzonym tygodniowym rozkładem materiału i planem lekcji,
 5. zajęcia w formie on-line, mogą być skrócone (do 30 min.), dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
 6. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
 7. równomiernie obciążające uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 8. zróżnicowane  zajęcia w każdym dniu.
 9. dostosowane do możliwości uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 10. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia .
 11. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 12. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. 

O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrekcja szkoły będzie informowała Państwo na bieżąco.

      Z pozdrowieniami Dyrekcja ZSS nr 8 w Tychach

MOTYLKI POPŁYNĘŁY DLA PAPIEŻA !

Przedstawiciele naszego Klubu MOTYL Tychy wzięli udział w Memoriale Pływackim ku czci Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. Odbył się on w rocznicę wyboru Papieża-Polaka, czyli 16 października. Przez cały dzień trwała sztafeta pływacka, której uroczyste zakończenie miało miejsce o 21:37 (godzina śmierci papieża). W tym roku uczestnicy mierzyli się z dystansem 26 km i 516 metrów, co odpowiada pontyfikatowi Jana Pawła II, który wynosi 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni.

Nasi zawodnicy dorzucili do łącznej puli całkiem niezły dystans, gdyż w sumie reprezentanci Motyla przepłynęli 213 długości basenowych, co daje niesamowity rezultat 5km i 325m!
Wow! Jesteśmy pod wrażeniem!