INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW ZSS 8

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW ZSS 8

o sposobie organizacji pracy, nauczania w naszej szkole od dnia 16 listopada 2020r /od poniedziałku/.

Dyrektor ZSS nr 8 w Tychach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 6.11.2020r podjął decyzję o kontynuacji zdalnego trybu nauczania we wszystkich szkołach ZSS8 w Tychach od 16 listopada do 27 listopada 2020r.