Szkolny Tydzień Profilaktyki

Działania zaplanowane na Szkolny Tydzień Profilaktyki w naturalny sposób wydłużone zostały do końca roku szkolnego. Przewidujemy, że i po wakacjach chętnie do niektórych propozycji powrócimy. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia mini relacji z całego przedsięwzięcia, w które była zaangażowana cała szkoła. 🙂Dziękujemy za Waszą pracę, chętnie realizowane zadania i wszystkie informacje zwrotne, które przekazano szkolnym pedagogom. Z życzeniami pełnych pozytywnych emocji i bezpiecznych wakacji 🙂 – Wasi pedagodzy: Pani Beata Piecha-Frycowska i Pani Weronika Błażejewska-Palowska

https://www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr8WTychach/videos/1197699014064486

Akcja szczepień p/w COVID w szkole jeszcze przed wakacjami – Województwo Śląskie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do aktualnie prowadzonego Narodowego Programu Szczepień zwracamy się z prośbą o przekazanie rodzicom oraz dyrektorowi szkoły informacji dotyczących możliwości odbycia szczepień przeciw COVID – 19 dla dzieci powyżej 12 roku życia jeszcze przed wakacjami.

Chcielibyśmy zaoferować możliwość zorganizowania akcji szczepienia w szkole lub zaprosić do naszych punktów szczepień na terenie województwa Śląskiego.

Akcja szczepienia w szkole mogłaby wyglądać w następujący sposób:

  1. Szczepioniobus wraz z wykwalifikowanym zespołem szczepiącym przyjeżdża do zainteresowanej szkoły.
  2. Minimalna ilość osób, które miałyby się wyszczepić w danym dniu to 20 dzieci i/lub dorosłych powyżej 12 roku życia.
  3. Personel oraz szczepieniobus wyposażony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
  4. Zapewniamy szczepionki firmy PFIZER zgodnie z wytycznymi dla szczepień osób od 12 roku życia.
  5. Akcja szczepień oczywiście zarówno dla rodziców jak i dla uczniów jest bezpłatna.

Jesteśmy w stanie zorganizować akcje szczepień w szkole nawet w dniu zakończenia roku szkolnego, kiedy to dzieci będą jeszcze dostępne w szkole. W wypadku zainteresowania wskazaną akcją prosimy o kontakt mailowy  szczepienia.wyjazdowe@gyncentrum.pl lub telefonicznie +48 508 804 317

Prosimy o rozważenie naszej propozycji oraz przekazanie informacji do rodziców. Chcielibyśmy zachęcić do odbywania szczepień oraz ułatwić dostęp do ich szybkiego wykonania.

Udział w szczepieniach populacyjnych w takiej formie pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa związanego z pandemią oraz pozwoli na możliwość bezkolizyjnego podróżowania w trakcie wakacji.

Na wypadek braku możliwości realizacji szczepień w szkole prosimy o przekazanie informacji dla rodziców, iż istnieje możliwość ustalenia szybkich terminów na szczepienia w naszych punktach szczepień stacjonarnych, poniżej przekazuje adresy oraz numery telefonu, pod którymi można ustalić terminy szczepień na terenie całego Śląska:

Telefon infolinia 32 506 50 86

  • Punkt Szczepień Populacyjny – GYNCENTRUM ODDZIAŁ KATOWICE- ŻELAZNA, ul. ŻELAZNA 1, 40-851 KATOWICE
  • PUNKT SZCZEPIEŃ – GYNCENTRUM – HOLSAMED ODDZIAŁ KATOWICE LIBERO, 40-600 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 229
  • PUNKT SZCZEPIEŃ – GYNCENTRUM ODDZIAŁ SOSNOWIEC, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8A
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY – GYNCENTRUM ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA, 42-218 Częstochowa, ul. Ignacego Kozielewskiego 9
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY – GYNCENTRUM ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana Sobieskiego 89

Będziemy wdzięczni za przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym oraz pozostajemy do wszelkiej dyspozycji.

SZKOLNY TYDZIEŃ SPORTU

Od poniedziałku do piątku Nasi uczniowie uczestniczyli w SZKOLNYM TYGODNIU SPORTU!!!
Każdego dnia w ramach lekcji wf odbywały się zajęcia i rozgrywki z innej dyscypliny:

PONIEDZIAŁEK- BIEGI PRZEŁAJOWE

WTOREK- UNIHOKEJ

ŚRODA- BADMINTON


CZWARTEK- PIŁKA KOSZYKOWA

PIĄTEK- PIŁKA NOŻNA


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólne przeżywanie sportowych emocji!!!:)Organizatorzy- Nauczyciele WF 

SZKOLNY TYDZIEŃ SPORTU 2021.zip

Informacja o NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNYCH PORADACH OBYWATELSKICH

Szanowni Państwo

W ramach współpracy z MIASTEM TYCHY, w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zwracamy się z prośbą o pomoc przy rozpowszechnieniu informacji o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców Tych.    

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem  http://dogma.org.pl/lokalizacje/tychy/  znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Tych oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników. Będziemy wdzięczni za ich udostępnienie i rozpowszechnianie na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Naszym celem jest dotarcie, do jak najszerszego grona osób, które potrzebują pomocy prawnej/porad obywatelskich. 

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnych porad obywatelskich i mediacji prowadzony przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów Stowarzyszenia DOGMA w Balbina Centrum w Tychach przy ul. Barona 30 działa nadal w TRYBIE ZDALNYM. Pomoc można uzyskać w formie zdalnej. O przywróceniu możliwości udzielania porad stacjonarnie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://bip.umtychy.pl/nieodplatna_pomoc_prawna/343

W załączniku  przesyłamy przygotowaną przez naszą organizację ulotkę dot. edukacji prawnej z zakresu umowy zawartej na odległość. Jest to temat w ostatnich miesiącach bardzo aktualny, szczególnie  z uwagi na panującą sytuację pandemiczną. Ulotka, prócz tego, że porusza istotny problem i uczula społeczeństwo, na co należy zwrócić uwagę przy zakupach online, jednocześnie informuje o możliwościach otrzymania bezpłatnych porad prawnych/obywatelskich/mediacji w punkcie NPP/NPO na terenie TYCH.

Jednocześnie przypominamy, iż prowadzimy infolinię (79 88 69 599), na której można uzyskać informacje na temat warunków i zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji. Na bieżąco także prowadzimy kampanię promującą bezpłatne poradnictwo w punktach NPP/NPO,  m.in. poprzez naszą stronę internetową i portale społecznościowe.

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/

Informacja dla uczniów, rodziców i opiekunów uczniów dotycząca Zakończenia Roku Szkolnego dnia 25 czerwca 2021r.

Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r. wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rekomendują ponadto taką organizację pracy, która umożliwi w miejscach wspólnych zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz ograniczy gromadzenie się uczniów.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nastąpi zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w piątek, 25 czerwca 2021 roku (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzają do 25 czerwca 2021 r. zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju.
Szkoła, jako organizator uroczystości powinna stosować się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego także przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W związku z powyższym właściwym rozwiązaniem będzie zorganizowanie w naszej szkole spotkań wychowawcy klasy z uczniami, rodzicami w małych grupach w salach lekcyjnych zgodnie z ustaleniami wychowawcy klasy
Dnia 25 czerwca 2021r kończą się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 będzie odbywało się w godzinach od 9 00 do 12 00. Ze względu na sytuację sanitarno – epidemiologiczną zakończenie roku szkolnego w naszej szkole będzie miało inną formułę niż w poprzednich latach. Nie organizujemy wspólnej uroczystości dla społeczności szkolnej. Rozdanie świadectw uczniom odbędzie się w grupach kameralnych w swoich salach z wychowawcą klasy, rodzicami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rodziców prosimy o stały kontakt z wychowawcą klasy w sprawie godzin zakończenia roku.
Pamiętajmy o stosowaniu w tym dniu zasad bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie danej placówki szkolnej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia COVID-19.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1013) – § 26 ust. 15 i 16.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) – § 2 ust. 1.

Z wyrazami szacunku dyrektor szkoły Hania Kołodziejczyk

Ankieta Dla Nauczycieli

Przekazanie informacji nauczycielom o anonimowej ankiecie dot. skutków nauczania zdalnego. Termin wypełnienia: 22 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

prosimy o niezwłoczne przekazanie nauczycielom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia linku do anonimowej ankiety dla nauczycieli dotyczącej skutków nauczania zdalnego.


• Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/hrH0b2nbs7

Ankieta dla nauczycieli będzie dostępna do 22 czerwca 2021 roku.

Ankieta nie jest skomplikowana, a zależy nam na opinii nauczycieli. Proszę o informację zwrotną, w jaki sposób zostali poinformowani rodzice i nauczyciele o ankiecie.

Z wyrazami szacunku

Renata Habryka

starszy wizytator

Wydział Nadzoru Edukacji

Kuratorum Oświaty w Katowicach

Tel. 32 60603049

Narodowy Spis Powszechny – informacja z UM Tychy

Dzień dobry,

Szanowni Państwo, nawiązując do trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), zachęcamy Państwa oraz współpracowników do realizacji obowiązku spisowego przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl. Jest to bezpieczna, szybka i prosta metoda udziału w NSP 2021.

Na stronie https://spis.gov.pl/ zamieszczone są informacje dotyczące NSP 2021, w tym niezbędne materiały graficzne do pobrania.