,,ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI…”

W ramach szkolnej akcji ,,ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI…” uczniowie ze swoimi nauczycielami odwiedzili miejsca pamięci oraz uporządkowali bezimienne i opuszczone groby w okolicy. Przedstawiciele Klubu Wolontariusza, Samorządu Uczniowskiego oraz Szkoły Branżowej I Stopnia udali się 25 października na Cmentarz Parafialny Paprocany. Dołączyli do nas uczniowie z Zespołu Szkół nr 6. Wspólne działania okazały się skuteczne. Młodzież z nauczycielami posprzątała kilkanaście grobów oraz zapaliła znicze. Światełka pamięci zapalili również młodsi uczestnicy akcji ,,Szkoła pamięta”. Zapalone znicze, niech przypominają wszystkim, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o zmarłych, zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii. PokazaliśMY, że Tychy pamiętają! #SzkołaPamięta
Akcja na cmentarzu: Pani Bożena Malcharek, Pani Ewa Orzeł-Kilimnik, Pan Arkadiusz Kluska
Akcja przy pomniku: Pani Joanna Purat, Pani Wioleta Całka, Pani Ewa Orzeł-Kilimnik

I JUŻ PO … PIERWSZOKLASIŚCI

12 października 2021r. odbyła się uroczystość  – Pasowanie dzieci z klasy 

1a Au Montessori  oraz 1a OET Au   na  uczniów  Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach.

Dzieci zaprezentowały część artystyczną, którą wzbogacił występ taneczny  kolegi  ze starszej klasy.

Najważniejszym punktem był akt pasowania na ucznia dokonany przez Dyrektora

szkoły mgr Hannę Kołodziejczyk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie i  udział w dzisiejszej uroczystości.

Pasowania nadszedł czas

„Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas.

             Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy

             pilnie świat poznawać, dobry przykład dawać  …”

                                   Serdecznie informujemy

Szanowną Radę Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach, iż dnia 12.10.2021 r.

o godz. 11 w sali nr 4 nb odbędzie się  uroczystość „Pasowania na Pierwszaka”.

Pierwszoklasiści  zostaną przyjęci do grona uczniów naszej szkoły.

Relacja z uroczystości już wkrótce.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października na terenie szkoły odbyła się akcja promująca umiejętność mnożenia. Uczniowie powtarzali i utrwalali tabliczkę mnożenia na wiele sposobów. Zaproponowano im ćwiczenia, zabawy i zadania. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Pani Iwona Żurawik, Pani Edyta Kędzierska, Pani Katarzyna Gajda, Pani Joanna Nowakowska