INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca do 09 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Pragnę podkreślić iż przez 10 tygodni udało nam się popracować w formie stacjonarnej. 

Obecnie sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdajemy sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Od dnia 22 marca br. (poniedziałek )  w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość, w celu realizacji podstawy programowej.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 16.03.2020 r., z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.

 Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informujemy, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez:

– zakładka na stronie www http://zss8.edu.pl / materiały do pracy w domu /

– pocztę elektroniczną,

– stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook,

– Zintegrowaną Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem www.epodręczniki.pl

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciele będą pracować z miejsca zamieszkania i pozostaną do dyspozycji uczniów . Nauczyciel będzie wskazywał źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji.

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielem zostaną podane przez nauczyciela  – wychowawcę.

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail.  Nauczyciele będą oceniać nadsyłane prace.

Ocena uzyskana przez ucznia będzie wpisywana do dziennika nauczyciela.

Życzę wszystkiego najlepszego, optymizmu i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *