Ważna Informacja dotycząca Podręczników

ORGANIZACJA  I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(NIE ODDAJEMY ZESZYTÓW ĆWICZEŃ) – NALEŻY ZWRÓCIĆ RÓWNIEŻ WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób) – o terminie zwrotu powiadamia rodziców bądź uczniów wychowawca telefonicznie lub mailowo

2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

3.  Wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4.  Osoby dokonujące zwrotu podręczników są zobowiązane do zapakowania podręczników do reklamówki lub worka foliowego i opisanie na zewnątrz następującymi informacjami: (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica, adres e-mail). Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście klasy. Następnie podręczniki są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.

5.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, bądź wpłaty na wskazane konto, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

6.   Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email: zss8biblioteka@interia.pl w  celu kierowania zapytań o książki, wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *