ZakoŃczenie roku Szkolnego

ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

 w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH


Na podstawie:

§ 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 891 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

  1. Ze względu na liczebność uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8,  w dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i innych dokumentów kończących rok szkolny  przez dyrektora szkoły   i wychowawców klas, odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
  2. Prosimy, aby rodzice, opiekunowie  nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.
  • HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8  /  ZAŁĄCZNIK /

Poza dniem 26 czerwca 2020, istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w wyznaczonych dniach   29.06.2020r – 10.07.2020r, 17 – 21.08.2020r0w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel: 32 2180050.

Odbiór pozostawionych rzeczy ze szkoły  ma miejsce po odbiorze świadectwa i po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

Każdy uczeń  będzie zobowiązany do podejścia po odbiór świadectwa  w prawidłowo założonej maseczce (lub z innym okryciem ust i nosa) oraz po dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika znajdującego się w przedsionku, przy drzwiach wejściowych.


UWAGA!!!
Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do harmonogramu wydawania świadectw,  wytycznych sanepidu oraz MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.


Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *