Terapia Biofeedback

    Nasza szkoła posiada specjalistyczny  gabinet, w którym  prowadzona jest terapia metodą Biofeedback. Jest to nowoczesny trening pracy mózgu, pomocny m. in. dla uczniów z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi dysfunkcjami. Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. EEG to elektroencefalograf, aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu.
         EEG Biofeedback- powszechnie nazywana „terapią XXI wieku”-jest oficjalną metodą terapeutyczną wpisaną do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad 10 lat stosowana jest również w Polsce. Metoda ta umożliwia m.in. zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację całego organizmu, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie pozytywnego myślenia  poprawienie szybkości uczenia się oraz zapamiętywania nowego materiału.
      EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy m.in. zespole nadpobudliwości ruchowej (ADHA, ADD), zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego, zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania, zaburzeniach rozwoju mowy w trakcie zajęć logopedycznych, autyzmie i syndromie Aspergera.

Dokumenty potrzebne do uzyskania terapii.

Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.

NASI UCZNIOWIE PODCZAS TERAPII