Rada Rodziców

Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach zwracają się z prośbą o wpłatę w kwocie 60 zł na numer konta Rady Rodziców:

84 1240 1330 1111 0011 0976 8578

Bank PKO S.A.