Rada Rodziców

Rada Rodziców w tym roku szkolnym zakupiła dla potrzeb naszych uczniów trzy urządzenia wielofunkcyjne, czajnik elektryczny, małą lodówkę, oraz do naszej świetlicy szkolnej wersalkę wraz z trzema pufami oraz stolik. Wsparciem finansowym obieliśmy także sale rehabilitacji oraz pracownie ceramiki. Dziękujemy również stowarzyszeniu „W stronę słońca” za wsparcie finansowe i pomoc w tych działaniach.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"