Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Szkoły: Nikola Wojtczak

Zastępca: Diana Paduch

Sekcja dekoracyjna:

Bartłomiej Dudkowski

Łukasz Czyżewski

Kamil Tekiela

Sekcja porządkowa:

Oliwier Myśliński

Patryk Witulski

Motto na rok szkolny 2021/2022

Zostań ekoPrzyjacielem!

POKAŻ KULTURĘ I DBAJ O NATURĘ!

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"