Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Szkoły: Nikola Wojtczak

Zastępca: Diana Paduch

Sekcja dekoracyjna:

Bartłomiej Dudkowski

Łukasz Czyżewski

Kamil Tekiela

Sekcja porządkowa:

Mikołaj Kopel

Oliwier Myśliński

Patryk Witulski

Motto na rok szkolny 2020/2021

KREATYWNY UCZEŃ, TO TY!

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"