Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Szkoły:

Izabella Dudek

Zastępca:

Kamil  Dera

Sekcja dekoracyjna: Iwona Janiszewska Jagoda Stujkowska Weronika Szczepańska
Sekcja porządkowa: Bartłomiej Dudkowski Mikołaj Kopel Łukasz Ławniczek Oliwier  Myśliński

Motto na rok szkolny 2019/2020

UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE, NIE DLA INNYCH !

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"