Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna „Od zabawy – do wystawy”

Innowacja opiera się na organizowaniu cyklicznych lekcji otwartych dla rodziców uczniów uczestniczących w lekcjach ceramiki. Podsumowaniem innowacji jest coroczna wystawa ceramicznych prac uczniów i rodziców   na terenie miasta Tychy (galeria Gemini „Okno na kulturę”, Mediateka).

Zajęcia ceramiki polegają na ręcznym wykonywaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym np. patery, misy, donice, rzeźby, płaskorzeźby ceramiczne. Tym razem, to uczniowie  mają  okazję nauczyć rodziców nowych, nieznanych umiejętności – w zakresie wytwarzania wyrobów ceramicznych. Dzieci uczą swoich rodziców tego, czego wcześniej nauczyli się sami na lekcjach ceramiki. Takie działania pozwalają uczniom utrwalać zdobytą wiedzę praktyczną i wpływają korzystnie na wzmacnianie poczucia własnej wartości. Uczestnicy uczą się współpracy w grupie, wyzwalają w sobie kreatywność.

Wprowadzona innowacja w takiej formie ma na celu to, żeby obie grupy czerpały z tego korzyści. Rodzicom zostaje przybliżona oferta szkoły, metody, formy pracy z uczniami z niepełnosprawnością. Natomiast uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji przysposabiających do pracy i pokazania swoich możliwości. To również okazja do integracji rodziców ze szkołą oraz efektywne współdziałanie wszystkich grup.

Innowacją objęci są  uczniowie i ich rodzice wybranych klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz szkoły podstawowej z oddziałami OET.

Program jest realizowany od września 2019 r. i zachowuje swoją ciągłość.

Autor innowacji: Sylwia Lich-Pogoda

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”

Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach mających na celu rozbudzić aktywność czytelniczą. W ramach innowacji uczniowie poznają interesujące bajki, wiersze lub opowiadania. Towarzyszy temu praca plastyczno- techniczna lub inne zadanie wymagające aktywizacji uczniów. Teksty są czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.
Innowacją objęci są  uczniowie wybranych klas I-III oraz VIII SP. Program jest realizowany od września 2021r. do maja 2022r. 

Autorzy innowacji: mgr Ewa Orzeł-Kilimmik, mgr Joanna Purat, mgr Patrycja Majcherczyk-Ryrak

Innowacja pedagogiczna „Biblia – nie tylko na papierze”

Autorzy / osoby wdrażające innowację: mgr Andrzej Szopa, mgr Olga Drażyk, mgr Elżbieta Uljanowska

Termin realizacji: rok szkolny 2021/2022

Program niniejszej innowacji zawiera treści z Nowego i Starego Testamentu, które są poruszane na lekcjach katechezy. Innowacja rozszerza te treści i zachęca uczniów do pogłębiania treści biblijnych.

W ramach innowacji zadaniem uczniów będzie poznawanie wybranych fragmentów biblijnych w sposób bardziej przystępny, to znaczy jak największą ilością zmysłów. Będą poznawać wybrane fragmenty Pisma Świętego w sposób bardziej szczegółowy. Będą, na miarę swoich możliwości, dokonywać ich analizy, a także prezentować ich zrozumienie i poznanie w wybranej formie.

Poprzez wprowadzenie innowacji „Biblia – nie tylko na papierze” uczniowie będą poznawać i utrwalać wiadomości z Pisma Świętego w sposób, który będzie rozwijać ich talenty. Będą przedstawiać swoje spostrzeżenia i doświadczenia związane z życiem Jezusa na papierze lub poprzez śpiew. Ułatwi to im zapamiętanie, zrozumienie i wdrożenie w życie wartości chrześcijańskich. Przy okazji będą rozwijać sprawność manualną, inwencję twórczą, poczucie własnej wartości oraz rozwój psychoruchowy.

Innowacja Pedagogiczna „Popłyńmy na szczyt” 
W minioną środę 6 października wzięliśmy udział w wycieczce do Schroniska na Magurce, która otwierała Innowację „Popłyńmy na szczyt.” Na górze spotkaliśmy się z uczniami SP nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Żorach, którzy razem z nami biorą udział w tej Innowacji. Zjedliśmy wspólny posiłek i uczestnuczyliśmy w krótkim szkoleniu pierwszej pomocy zorganizowanym przez panią Asię i panią Basię, z którego dowiedzieliśmy się „co musi zawierać apteczka na górskie wycieczki” . Mamy super pamiątki i piękne wspomnienia z wyprawy na Magurkę! Tego dnia, nawet pogoda nie popsuła nam świetnych humorów! Było wspaniałe!
B.Nowicz i J. Warzycha-Boszkowicz

Innowacja pedagogiczna „Wolność w rozwoju”

Autor / osoba wdrażająca innowację: mgr Katarzyna Gajda

Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.05.2022

Innowacja pedagogiczna jest skierowana do uczniów oddziału I-III Szkoły Podstawowej nr 12, której jestem wychowawcą. Zaproszeni do zajęć to uczniowie przejawiający specyficzne trudności w czytaniu, czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu, w uczniu się matematyki.

Głównym celem innowacji i jest rozwój umiejętności uczenia się, wzmacnianie poziomu koncentracji uwagi, rozwój sprawności językowej, pomoc uczniom w przezwyciężeniu trudności w obszarach czytania, pisania i liczenia oraz podnoszenie ich motywacji do nauki. Innowacja zakłada systematyczną pracę z uczniami prowadzoną w duchu pedagogiki Marii Montessori.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"