Wąs Anna

ROK SZKOLNY 2020-2021

materiały 26.04.-30.04

19.04.-23.04

12.04-16.04

29.03-09.04.

22.03 – 26.03.
KLASA V/VI A SP AU
MS TEAMS codziennie zgodnie z planem lekcji

Tematy lekcji

22.03. Motywy biblijne.
23.03. Czy ziarno wyda plon?
24.03. Ludzka dobroć.
25.03. Korzystanie z talentu.

26.03. Wartość przygotowań.

22.03 – 26.03.
KLASA V/VI B SP
MS TEAMS zgodnie z planem lekcji 

Tematy lekcji

KLAS V
24.03. Pisownia wyrazów z rz i ż – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości. 2h

           Pisownia wyrazów z rz i ż – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
25.03. Mitologiczne krainy – Herkules i złota łania.

26.03. W. Szymborska Atlantyda.

           Pierwsi bogowie. 2h

KLASA VI


24.03. Co było na początku? 2h

           Co było na początku?
25.03. Pierwsi ludzie.

26.03. Punkt widzenia.

           Motywy biblijne.

22.03 – 26.03.

KLASA VIII B SP
MS TEAMS zgodnie z planem lekcji

Tematy lekcji

22.03-24.03. Egzaminy – zajęcia lekcyjne odwołane.

25.03. Recenzja – powtórzenie wiadomości.

26.03. Piszemy recenzję filmu.
           Scenariusz filmowy

22.03 – 26.03.

KLASA II B BSS

MS TEAMS zgodnie z planem lekcji

23.03. Recenzja – powtórzenie wiadomości.

26.03. Piszemy recenzję filmu.

21.12.-22.12.

14.12.-18.12.

07.12.-11.12.

30.11.- 04.12.

23.11.-27.11

16.11- 20.11.

Adres e-mail do kontaktu: was.anna.zss8@o2.pl

09.11.- 13.11.
KLASA V/VI A SP AU
MS TEAMS codziennie zgodnie z planem lekcji

Tematy lekcji

09.11. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle.
10.11. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?
12.11. Kompleksy.
13.11. Jak dyskutować?

09.11.- 13.11.
KLASA V/VI B SP
MS TEAMS codziennie zgodnie z planem lekcji 

Tematy lekcji
KLAS V
12.11. Uczymy się pięknie recytować teksty.
13.11. W zalewie reklam. (2h)

KLASA VI
12.11. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle.
13.11. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?
            Kompleksy.

09.11.- 13.11.KLASA VIII B SP
MS TEAMS codziennie zgodnie z planem lekcji

Tematy lekcji
09.11. Sprawozdanie z filmu i spektaklu. (2 h.)
10.11. Sprawozdanie z filmu i spektaklu.
12.11. Recenzja. ( 2h )
13.11. Recenzja.
           Telewizja.

02.11.-06.11.2020 r. 

Drodzy rodzice i uczniowie!

Klasy: V/VI A SP AU, V/VI B SP, VIII B SP zajęcia lekcyjne online realizują codziennie zgodnie z planem lekcji na platformie Teams. 
Klasy II B BS, I SSPDP (rewalidacja), ZRZU materiały do pracy znajdą na stronie szkoły.

28.10.-30.10.2020 r.

ROK SZKOLNY 2019-2020

22.06-26.06.2020

08.06.-19.06.2020

01.06.-05.06.2020

25.05.-30.05.2020r.

18.05.-22.05.2020r.

11.05.-15.05.2020 r.

04.05.- 08.05.2020 r.

27.04.- 30.04.

20.04-24.04.

15.04-17.04.

06.04.-08.04

30.03-03.04

27.03.2020 r.


Materiały na 26.03.2020 r.

Dzień dobry,

W związku z koniecznością monitorowania wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce, proszę o przesyłanie na powyższy adres e-mail wykonanych przez uczniów dotychczas zadań (można zrobić zdjęcie wskazanego zadania/notatki w zeszycie/ekranu komputera i plik wysłać e-mailem, podając imię, nazwisko i klasę).Wszystkie zadania zostaną sprawdzone i ocenione. Wyznaczam termin na przyszły tydzień: 02.04.2020 r. Mają Państwo możliwość konsultowania pojawiających się problemów, dlatego proszę o informację drogą elektroniczną w razie pojawiających się wątpliwości.

Szanowni Państwo,

przesyłam tematy zajęć zgodnie z planem lekcyjnym na dzień 25.03.2020 r.

Wykonując poszczególne zadania korzystamy z PodręcznikaZeszytu ćwiczeń i zasobów internetu. W razie problemów pojawiających się podczas opracowywania poszczególnych poleceń, proszę o kontakt pod adresem e-mail: was.anna.zss8@o2.pl

Wykonane zadania można wysyłać na powyższy adres lub gromadzić.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"