POZNAJ POLSKĘ

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę” Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach otrzymał akceptację złożonych wniosków na dwie wycieczki szkolne.
W ramach Programu zaplanowano wyjazdy w następujących dniach:
09.12.2021r.
Szkoła Podstawowa nr 12
Punkty zwiedzania:

 • Kopalnia Soli w Wieliczce
 • Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – Zamek Żupny
  Przewidywana liczba uczestników: 26
  10.12.2021
  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
  Przewidywana liczba uczestników: 25
  Punkty zwiedzania:
 • Fabryka Schindlera w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie. Dom Jana Matejki

Informacja w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępne jest, wydane na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), które określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust.1 ustawy. Tekst Rozporządzenia oraz informacje i materiały z nim związane można pobrać ze strony KPRM.
Wykonawcy zobowiązani są również do umieszczenia logo Ministerstwa Edukacji i Nauki i logo przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” na plakatach informacyjnych oraz stronach internetowych.