Tomatis

            Podstawowym ich celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej; dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia, rozwinięcie zdolności językowych
 i komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności i poprawa zachowań społecznych.  Metoda ta okazała się skuteczna min. dla dzieci z problemami szkolnymi i problemami koordynacji ruchowej. Przeznaczona jest również dla dzieci autystycznych. ( w przypadku 60% dzieci autystycznych poddanych terapii tą metodą uzyskało pozytywne rezultaty).  Chociaż trening słuchowy nie leczy autyzmu, ale w połączeniu z innymi terapiami może  w pozytywny sposób wpłynąć na jakość życia dziecka. Dzieci stają się bardziej świadome swojego otoczenia, poprawia się ich wymowa, następują pozytywne zmiany w ich zachowaniu, poprawiają się także ich relacje z innymi osobami.  Ponadto metoda prof. Tomatisa pomaga dzieciom zredukować ich nadwrażliwość  na dźwięki

Dokumenty potrzebne do uzyskania terapii.

NASI UCZNIOWIE PODCZAS TERAPII

To stymulacja audio – psycho – lingwistyczna uzupełniona elementami relaksacyjnymi oraz słuchaniem specjalnie wyselekcjonowanej i przefiltrowanej muzyki: chorałów gregoriańskich i utworów W.A. Mozarta.