Metoda Warnkego

            Nasza szkoła korzysta z aparatury opracowanej przez niemieckiego eksperta w dziedzinie komunikacji Freda Warnke, z myślą o potrzebach osób ze specyficznymi trudnościami w zakresie czytania, pisania, mówienia, dysleksji oraz osób z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowo-ruchowej. Metoda Warnkego wspomaga prawidłowy rozwój procesów poznawczych, dostarcza efektywnych sposobów uczenia się. Na zajęcia uczęszczają uczniowie posiadający opinię o dysleksji oraz mający trudności w przetwarzaniu słuchowym i wzrokowym.

Dokumenty potrzebne do uzyskania terapii.

NASI UCZNIOWIE PODCZAS TERAPII