SI

              We wrześniu 2012r  otworzyliśmy w naszej szkole salę do terapii integracji sensomotorycznej i od tej chwili nasi uczniowie korzystają z tego typu zajęć terapeutycznych. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie  i wiedzy o świecie.

Terapia SI to metoda stworzona w Stanach Zjednoczonych przez dr A. Jean Ayres. „Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak aby mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu”. Za jej pomocą odbierane i przetwarzane są bodźce w celu wywołania właściwej reakcji. Zastosowanie terapii integracji sensorycznej wzmacnia i usprawnia rozwojową funkcję dziecka.

Co może poprawić?

v     zdolność uczenia się dziecka;

v     koncentrację uwagi;

v     sprawność motoryczną;

v     zachowanie;

v     jakość funkcjonowania dziecka.

Terapia SI jako metoda wspomagająca rozwój dziecka

Diagnoza SI obejmuje:

  • szczegółowy wywiad diagnostyczny dotyczący wcześniejszego rozwoju dziecka,
  • wypełnienie przez rodziców kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego,
  • obserwację spontanicznie podejmowanych aktywności przez dziecko, reagowanie na różnorodne bodźce,
  • próby kliniczne (oceniające min. odruchy, napięcie mięśniowe, równowagę, pracę oczu, koordynację),
  • Południowo-Kalifornijskie Testy SI (J.Ayers),
  • podsumowanie diagnozy, zalecenia do dalszej pracy.

Obserwacja kliniczna w diagnozie SI

     Obserwacja kliniczna w diagnozie SI – zestaw kilkunastu prób do badania wskaźników integracji sensorycznej, zawierający szczegółowe procedury badania i ocenę wykonania. Dają one informacje m.in. o rozwoju lateralizacji, stopniu zintegrowania odruchów, napięciu mięśniowym, pracy gałek ocznych, równowadze, motoryce dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wielu innych umiejętnościach, stosownych do wieku dziecka.

Dokumenty potrzebne do uzyskania terapii.

19 pomysłów na ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną

NASI UCZNIOWIE PODCZAS TERAPII