Sala Doświadczania Świata

                     Nasza szkoła posiada bardzo dobrze wyposażona Salę Doświadczania Świata.

Sala Doświadczania Świata jest miejscem, w którym uczniowie mogą odnaleźć spokój, doświadczyć samego siebie. Poczuć bliskość otaczającego świata. Aby było to możliwe niezbędna jest specjalnie przygotowana przestrzeń, w której – w przeciwieństwie do codziennych warunków – zmysły nie są angażowane kompleksowo, lecz można się koncentrować na wybranych bodźcach np. wzrokowych, dotykowych, słuchowych. W takim pomieszczeniu znajdują się świadomie skomponowane urządzenia, dzięki którym możliwe jest odbieranie bodźców o określonym natężeniu i pierwszorzędnym znaczeniu. / np. łóżko wodne /.
Sala ta jest przyjaznym środowiskiem dla dziecka. Dostarcza ona doświadczeń odmiennych od tych przeżywanych na co dzień. Dziecko posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, których chce doświadczyć. Osoba przebywająca w Sali poznaje świat poprzez aktywację zmysłów we właściwy sobie sposób, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.