Hydroterapia

HYDROTERAPIA

Inaczej wodolecznictwo lub akwaterapia. Zalecana jest zarówno dla osób zdrowych celem zwiększenia ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu jak i dla osób cierpiących na liczne schorzenia min; serca jak i układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i mięśniowo – szkieletowego.

Głównym celem Hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. Późne mechanizmy adaptacyjne uruchamiane zostaną natomiast po serii zabiegów stanowiąc główny cel kuracji wodnej. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie leczenia  farmakologicznego , które często bywa  obciążające dla organizmu.

A TO JUŻ NASI UCZNIOWIE W TRAKCIE TERAPII