Chmiel-Szymczyk Katarzyna

22 – 25.06.2020r.

15 – 19.06.2020r.

08 – 10.06.2020r.

01 – 05.06.2020r.

25 – 30.05.2020r.

18 – 22.05.2020r.

11 – 15.05.2020r.

04 – 08.05.2020r.

27.04.-30.04.2020r.

20.04.-24.04.2020r.

15-17.04.2020r.

06 – 08.04.2020r.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – ZRKS – klasa VII – VIII C SP OET  (załącznik)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – klasa I – III A SSPDP oraz klasa I SSPDP AU   (załącznik)

REWALIDACJA     (załącznik)

ŚWIETLICA      (załącznik)

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – ZRKS – klasa VII – VIII C SP OET  (załącznik)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – klasa I – III A SSPDP oraz I SSPSP AU   (załącznik)

REWALIDACJA     (załącznik)

ŚWIETLICA      (załącznik)

25.03 – 03.04.2020r.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"