Stolarska

W naszej szkole edukacja osób niepełnosprawnych odbywa się min. poprzez działania praktyczne w pracowni stolarskiej.

Zajęcia w pracowni stolarskiej mają na celu ukazanie uczniom praktycznych możliwości poprzez  wykonywanie konkretnych prac stolarskich. Ponadto celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz wyrobienie umiejętności współpracy z grupą. W pracowni stolarskiej uczestnicy używając narzędzi ręcznych i elektrycznych wycinają, szlifują i sklejają elementy drewniane. Efektem tych czynności są konkretne dzieła, ozdoby, pamiątki lub rzeczy praktyczne. Bardzo dużo jest wykonywanych przedmiotów które idealnie nadają się na upominki. W ramach prowadzonych zajęć w Pracowni Stolarskiej uczniowie mają okazję zapoznać się z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi.

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni Stolarskiej jest: organizacja stanowiska pracy, przestrzeganie zasad bhp podczas pracy z narzędziami, umiejętność planowania pracy i przygotowywania materiałów , dobór odpowiednich narzędzi i materiałów do obróbki, prawidłowa postawa przy obróbce drewna, umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami do obróbki drewna , umiejętność trzymania narzędzi podczas pracy, nauka rozpoznawania gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych , kształtowanie wyobraźni przestrzennej, montaż gotowych elementów różnymi technikami, drobne naprawy na terenie szkoły, dbanie o porządek i higienę otoczenia.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"