Stolarska

CO ROBIMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 RODZINA – PRACOWNI STOLARSKIEJ

Praca wspólna – Stolarnia i 6a OET (Pani Hałat, Pan Kołodziejczyk)

Pracownia stolarska jest miejscem szczególnym. Jest miejscem gdzie każdy uczestnik zajęć może zrobić coś samemu. Duży  wybór narzędzi oraz materiałów predysponuje to miejsce do serca szkoły w zajęciach praktycznych w Szkole Przygotowującej do Pracy. To właśnie przygotowanie do pracy –to słowo klucz-  i temu podporządkowane  są  zajęcia  po części przygotowywane przez samych uczniów. Od pozyskiwanie , układanie i suszenie drewna , po wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej, wyposażenia ogrodu oraz  elementy ozdobne wymyślone przez uczniów a koordynowane przez nauczyciela Grzegorza Kołodziejczyka. Stolarnia jest miejscem „rodzinnym” gdzie każdy jest mile widziany, może przy herbacie podyskutować o swojej przyszłości. Snuje plany o zatrudnieniu oraz przyszłości tej bliskiej i bardzo odległej. Początek tego roku zaowocował wykonaniem pomocy naukowych dla pracowni ceramicznej, współpraca z wychowawcami klas , dla których wykonujemy ramy do „ czterech pór roku” czy zawiesia z desek do zawieszenia alfabetu. Jak co roku heblujemy i przygotowujemy  drewno do wykonania karmników dla ptaków, szopek noworocznych oraz choinek z drewna. Nasza pracownia stanowi inspirację do powołania „ Centrum Wolontariatu” które mam nadzieję powstanie w Tychach z wydatna pomocą specjalistów pracujących z uczniami dotkniętymi Autyzmem oraz Aspergerem.

W naszej szkole edukacja osób niepełnosprawnych odbywa się min. poprzez działania praktyczne w pracowni stolarskiej.

                                                                                                                                                                                                       

Zajęcia w pracowni stolarskiej mają na celu ukazanie uczniom praktycznych możliwości poprzez  wykonywanie konkretnych prac stolarskich. Ponadto celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz wyrobienie umiejętności współpracy z grupą. W pracowni stolarskiej uczestnicy używając narzędzi ręcznych i elektrycznych wycinają, szlifują i sklejają elementy drewniane. Efektem tych czynności są konkretne dzieła, ozdoby, pamiątki lub rzeczy praktyczne. Bardzo dużo jest wykonywanych przedmiotów które idealnie nadają się na upominki. W ramach prowadzonych zajęć w Pracowni Stolarskiej uczniowie mają okazję zapoznać się z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi.

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni Stolarskiej jest: organizacja stanowiska pracy, przestrzeganie zasad bhp podczas pracy z narzędziami, umiejętność planowania pracy i przygotowywania materiałów , dobór odpowiednich narzędzi i materiałów do obróbki, prawidłowa postawa przy obróbce drewna, umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami do obróbki drewna , umiejętność trzymania narzędzi podczas pracy, nauka rozpoznawania gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych , kształtowanie wyobraźni przestrzennej, montaż gotowych elementów różnymi technikami, drobne naprawy na terenie szkoły, dbanie o porządek i higienę otoczenia.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"