Gospodarstwa domowego

Ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się ręcznym sprzętem porządkowym – robienie porządków w klasie.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"