Gospodarstwa domowego

Ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się ręcznym sprzętem porządkowym – robienie porządków w klasie.