Łozowska Barbara

ROK SZKOLNY 2020-2021

VII,VIII b sp oet, rewalidacja VIII a sp oet au

VII, VIIIBsp oet, rew. VIIIA sp oet au, 28.10, 30.10.20r.

ROK SZKOLNY 2019-2020

materiały VI SP OET, NI, K J, 15.0620r., 26.06.2020r.

VI SP OET, NI, KJ, 8.06, 10.06.20r.

VI SP OET, NI, KJ, 1.06, 5.06.20r.

VI SP OET, NI, K.J, 25.05, 30.05.20r.

VI SP OET, NI K.J., 18.05, 22.05.20r.,

VI SP OET, NI, K.J., 11.05, 15.05.20r.

VI-SP-OET, NI, KJ – 4.05-8.05.20r.

VI SP OET, NI, K.J., 27.04, 30.04.20r.

materiały do pracy kl. VISPOET, NI K.J., 20.04, 24.04, 

15.04 – 17.04.2020

Kacper J., 07.04, 08.04.20r.

VI SP OET 06.04 – 08.04

VI SP OET 30.03, 3.04

Materiały do pracy zdalnej kl. VI SP OET

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Wyszukaj w telefonie odgłosy ptaków, staraj się rozpoznać gatunek ptaka i naśladuj odgłosy, wybrzmiewaj, wokalizuj, itp.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"