Kołodziejczyk Grzegorz

ROK SZKOLNY 2020-2021

PONIEDZIAŁEK  26.04.2021

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK               27.04.2021

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                    28.04.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK           29.04.2021

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                    30.04.2021                     

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

PONIEDZIAŁEK  19.04.2021

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK               20.04.2021

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                    21.04.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK           22.04.2021

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                    23.04.2021                     

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

PONIEDZIAŁEK  12.04.2021

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK               13.04.2021

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                    14.04.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK           15.04.2021

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                    16.04.2021                     

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

ŚRODA                    07.04.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK           08.04.2021

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                    09.04.2021                     

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

PONIEDZIAŁEK  29.03.2021

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK               30.03.2021

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                    31.03.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

PONIEDZIAŁEK  22.03.2021

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK               23.03.2021

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                    24.03.2021

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK           25.03.2021

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                    26.03.2021                     

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie     

PONIEDZIAŁEK    21.12.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 22.12.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

14.12.2020 do 18.12.2020

PONIEDZIAŁEK    14.12.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 15.12.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                      16.12.2020

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK            17.12.2020

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                      18.12.2020

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

07.12.2020. do 11.12.2020.

PONIEDZIAŁEK    07.12.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 08.12.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                      09.12.2020

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK            10.12.2020

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                      11.12.2020

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

30.11.2020 do 04.12.2020

PONIEDZIAŁEK    30.11.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 01.12.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                      02.12.2020

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK             03.12.2020

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                      04.12.2020

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

23.11.2020 do 27.11.2020

PONIEDZIAŁEK    23.11.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 24.11.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                      25.11.2020

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK             26.11.2020

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                      27.11.2020

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

16.11.2020 do 20.11.2020

PONIEDZIAŁEK    16.11.2020

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK                 17.11.2020

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA                      18.11.2020

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK             19.11.2020

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK                      20.11.2020

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie

09-10.11.2020 d0 12-13.11.2020

PONIEDZIAŁEK    09.11.2020  
I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie
II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie  
WTOREK                 10.11.2020  
I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie
II/III B SSPDP            Prace stolarskie
V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja   
  I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie      
ŚRODA   Święto Niepodległości  
CZWARTEK          12.11.2020          
   I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          
II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie  
PIĄTEK                     12.11.2020    
  II/III C SSPDP             Prace stolarskie
II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie     

Stolarstwo od 02.11.2020 do 06.11.2020

PONIEDZIAŁEK

I/II  SSPDP  AU        Prace stolarskie

II/III E SSPDP AU    Prace stolarskie

WTOREK

I/III/III B SSPDP        Prace stolarskie

II/III B SSPDP            Prace stolarskie

V/IV/VI Sp Oet          Rewalidacja     

I/II/III A SSPDP         Prace stolarskie

ŚRODA

II/III A SSPDP            Prace stolarskie

I SSPDP                      Prace stolarskie

CZWARTEK

 I/II/III C SSPDP         Prace stolarskie                          

II/III d SSPDP AU       Prace stolarskie

PIĄTEK

II/III C SSPDP             Prace stolarskie

II/III F SSPDP AU       Prace stolarskie  

Stolarstwo od 28.10.2020 do 30.10.2020

ŚRODA

  II/III  A    SSPDP     Prace stolarskie

I SSPDP    Prace stolarskie    

CZWARTEK

  I/II/III C      SSPDP    Prace stolarskie

II/III    D     SSPDP    Prace stolarskie    

PIATEK  

II/III C        SSPDP    Prace stolarskie  

II/III F        SSPDP    Prace stolarskie

ROK SZKOLNY 2019-2020

22.06.2020 do 26.06.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace sto

15.06.2020 do 19.06.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie

08.06.2020 do 10.06.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie

01.06.2020 do 05.06.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie
PIĄTEK
I/II/III A SSPDP      Prace stolarskie
I SSPDP Au             Prace stolarskie
I/II/III B SSPDP      Prace stolarskie

25.05.2020 do 30.05.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie
PIĄTEK
I/II/III A SSPDP      Prace stolarskie
I SSPDP Au             Prace stolarskie
I/II/III B SSPDP      Prace stolarskie

18.05.2020 do 22.05.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie
PIĄTEK
I/II/III A SSPDP      Prace stolarskie
I SSPDP Au             Prace stolarskie
I/II/III B SSPDP      Prace stolarskie

11.05.2020 do15.05.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie
PIĄTEK
I/II/III A SSPDP      Prace stolarskie
I SSPDP Au             Prace stolarskie
I/II/III B SSPDP      Prace stolarskie

Materiały do nauki zdalnej od 04.05.2020 do 08.05.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP           Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie
PIĄTEK
I/II/III A SSPDP      Prace stolarskie
I SSPDP Au             Prace stolarskie
I/II/III B SSPDP      Prace stolarskie

27.04 – 30.04.2020

PONIEDZIAŁEK
I/III B SSPDP  Prace stolarskie
II/III B SSPDP au    Prace stolarskie
I/III A SSPD             Prace stolarskie
WTOREK
II/III C SSPDP          Prace stolarskie
I/II B SSPDP            Prace stolarskie
IV/VI Sp Oet           Rewalidacja
I/II A SSPDP           Prace stolarskie
ŚRODA
II/III A SSPDP         Prace stolarskie
CZWARTEK
III SSPDP                Prace stolarskie
I/II/III C SSPDP Au Prace stolarskie

1. Palety . Zastosowanie i przeznaczenie.  20.04.2020 wszystkie klasy w tym dniu

2.Palety. Materiał do recyklingu .21.04.2020 wszystkie klasy w tym dniu

3. Palety. Wykonanie mebli ogrodowych. 22.04.2020 wszystkie klasy w tym dniu

4.Palety. Wykonanie mebli do mieszkania. 23.04.2020 wszystkie klasy w tym dniu

5 Rozbieranie palet z zastosowaniem narzędzi. 24.04 wszystkie klasy w tym dniu

Tematyka zajęć od 15.04 do 17.04. 2020

1. Zawód stolarz  

Tematyka zajęć od 06.03 do 08.04. 2020

1. Skąd się bierze drewno

2. Drewno dla przemysłu

3. Suszenie i składowanie drewna

Tematyka zajęć od 30.03 do 04.04. 2020

Rodzaje lasów ich charakterystyka , funkcja i znaczenie w ekosystemie

1 Życie lasu


2 Bory i lasy mieszane


3 Drzewa w Polsce4 Funkcja lasów


5 Jak sadzimy las

Tematyka zajęć od 25-27.03.2020

Las jako dobro wspólne

Korzyści z uprawiania lasów w Polsce i na świecie

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"