Janczykowska Joanna


PLASTYKA klasy 4-8 SP, CERAMIKA SSPDP 15-25.06.2020

CERAMIKA, PLASTYKA 1-5.06.2020

CERAMIKA SSPDP, Plastyka SP 25-30.05

Materiały do pracy 18-22.2020, SSPDP, SP 4-8

CERAMIKA , SSPDP, PLASTYKA SP, 11-15.05.2020

SP Plastyka, SSPDP Ceramika 4-8.04.2020

PLASYKA SP, CERAMIKA SSPDP 27-30.04.2020

CERAMIKA SSPDP, PLASTYKA SP, 20-24.04.2020

SP, SSPDP, NI 15-17.04.2020

3 – 10.04.2020

CERAMIKA 29.03-2.04

29.03-2.04.20

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"