INFORMATYCZNA

Zapraszamy na informatykę oraz edukację informatyczną!

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"