Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu pt:Laurka dla papieża Jana Pawła II.W konkursie wzięło udział czworo uczniów Paulina Długajczyk, Ewa Lysko, Michał Dragan i Michał Haśnik. Otrzymują oni wyróżnienia. BRAWO !!!Prace są bardzo pomysłowe, piękne i starannie wykonane.Dziękujemy za udział w konkursie.

Michał Dragan
Ewa Lysko

Michał Haśnik
Paulina Długajczyk 1
Paulina Długajczyk 2

Informacja dotycząca Kształcenia praktycznego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

·         konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,

·         zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,

·         zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,

·         praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

·         nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanje przedłużona do 26 czerwca.

O sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Informacje Dla Rodziców

 1. Uczniowie, którzy mają wydłużenia w klasach programowo najwyższej, otrzymują na koniec roku tradycyjnie Zaświadczenia. Również z ORW i NI (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)
 2. Uczniowie, którzy otrzymują brak promocji na zakończenie klasy programowo najwyższej również otrzymują Zaświadczenia.
 • Uczniowie, którzy realizują nauczanie zdalne a nie przesyłają materiałów do nauczycieli tylko zbierają w formie papierowej, proszeni są o dostarczenie prac w teczkach podpisanych, i umieszczenie ich w pudełku opisanym w szkole, przy wejściu do sekretariatu. Może to zrobić rodzic, nauczyciel bądź uczeń.
 • Od 1 czerwca wychowawcy klas są proszeni o wypisanie dzienników lekcyjnych zgodnie z grafikiem ustalonym w piątek przez wicedyrektorów. Pozostali nauczyciele zgodnie z grafikiem będą proszeni o uzupełnienie tematów w dziennikach zgodnie z realizacją tematów zdalnie.
 • Od 1 czerwca nadal pracujemy zdalnie.
 • Uczniowie z klas I – III  /  realizują zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne nadal w sposób zdalny, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki są możliwe  w szkole na świetlicy z wyznaczonymi nauczycielami. Zajęcia niekoniecznie  prowadzone będą przez wychowawcę klasy. Realizowane treści programowe, będą zgodne z materiałami uwzględnionymi w zdalnym nauczaniu, które są zamieszczone na stronie szkoły dla danej klasy. Po zgłoszeniu przez wychowawcę do wicedyrektorów danego pionu ilości uczniów z danej klasy, zostanie opracowany grafik i przekazany wychowawcy. Uczeń może przebywać w szkole w godzinach od 8.00-13.00.
 • Zajęcia rewalidacyjne nadal realizujemy zdalnie. Jest możliwość zorganizowania rewalidacji na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.  Po zgłoszeniu przez wychowawcę do wicedyrektorów danego pionu ilości uczniów z danej klasy, po otrzymaniu czy złożeniu w sekretariacie wniosku od rodzica, zachowując wszelkie obostrzenia sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS, zostanie opracowany grafik i przekazany wychowawcy. Zajęcia będą realizowane w godzinach od 8.00-13.00. Należy zaznaczyć, iż zajęcia te będą realizowane w wymiarze godzin wynikającym z planu lekcji ucznia, niekoniecznie z przypisanym mu wg planu nauczycielem, który będzie realizował je zgodnie z materiałami zamieszczonymi na stronie szkoły, przypisanymi danej klasie/uczniowi. Zajęcia mogą być skumulowane w jednym dniu bądź codziennie po jednej godzinie, w zależności od ilości zgłoszonych uczniów.
 • Konsultacje uczniów klas 8, od 1 czerwca, mogą odbywać się zdalnie bądź stacjonarnie w szkole po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy, bądź nauczycielowi przedmiotu i umówieniu się oraz dostarczeniu przez rodzica wniosku.
 • Pozostali uczniowie klas IV-VII, mogą brać udział w konsultacjach również zdalnie bądź indywidualnie w szkole, po zgłoszeniu wychowawcy, bądź nauczycielowi przedmiotu, umówieniu się i  dostarczeniu wniosku przez rodzica. Termin konsultacji dla uczniów IV – VII wyznaczam na dzień 8 – 10.06.
 • Przesuwam termin konferencji na dzień 16.06.2020
 • Przesuwam termin oddania ocen opisowych do dnia 15.06.2020.
 • Oceny końcoworoczne wystawiamy do 15.06.

Za dotychczasową prace, kreatywność i terminowość  wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom  dziękuje .

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

INFORMACJA

Od jutra, 25 maja zostanie otwarty żłobek miejski oraz przedszkola publiczne działające na terenie miasta. Placówki od kilku dni są przygotowane na przyjęcie maluchów – opiekunowie zostali wyposażeni w przyłbice, maseczki, rękawice i płyny dezynfekujące. Wprowadzono także specjalne procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, by zapewnić dzieciom jak największe bezpieczeństwo.
Rodzice, którzy zadeklarowali wolę oddania dziecka pod opiekę placówek powinni pamiętać o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa:
➡️Do przedszkoli i żłobków mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe.
➡️W placówce należy też przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka. Jeśli ma ono jakiekolwiek objawy infekcji powinno pozostać w domu.
➡️Kwarantanna w rodzinie jest bezwzględnym powodem do pozostania w domu.
➡️Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek.
➡️Każdy maluch musi mieć maseczkę osłaniającą nos i usta, z której korzysta w drodze do i z placówki.
To co niezmiernie ważne, to zadbanie o seniorów, babcie i dziadków . Jeżeli dziecko wraca do przedszkola, rodzice powinni całkowicie ograniczyć kontakt z osobami starszymi.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"