Komunikat dyrektora szkoły

Od poniedziałku (09.11.2020) cała nasza szkoła pracuje zdalnie.

Do dyspozycji uczniów pozostaje świetlica szkolna od godziny 7:30 do 12:30. Zapewniamy funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, czyli lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Uczniowie, którzy z rożnych powodów nie maja możliwości nauki zdalnej w domu, mogą realizować naukę zdalną w szkole przy pomocy szkolnego sprzętu komputerowego. W szkole nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne, wszystkie zajęcia będą realizowane w formie nauki zdalnej. Zapraszamy chętnych uczniów klas ósmych na konsultacje online z uczącymi. Bardzo proszę rodziców o codzienny kontakt z wychowawcami klas, którzy omówią z zainteresowanymi szczegóły nauki zdalnej w szkole. Dziękuję za codzienną współpracę, za zaangażowanie w tym wyjątkowym czasie.

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

PILNE !!!

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW PRACOWNIKÓW ZSS 8

o sposobie organizacji pracy, nauczania w naszej szkole od dnia 9 listopada 2020r do 13 listopada 2020r.

Dyrektor ZSS nr 8 w Tychach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 6.11.2020r podjął decyzję o kontynuacji zdalnego trybu nauczania we wszystkich Szkołach ZSS8 w Tychach.
Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców o zdalnej formie zajęć w placówce zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Za dotychczasową współpracę dziękuję bardzo uczniom, nauczycielom i rodzicom. Ze względu na dynamikę rozwoju o wszystkich zdarzeń na bieżąco będę Państwa informowała o funkcjonowaniu szkoły w tym wyjątkowym czasie. Dbajcie o siebie i najbliższych by w dobrej kondycji spotkać się ponownie.
Pozdrawiam życząc wszystkiego dobrego.
Dyrektor ZSS nr 8 Hania Kołodziejczyk

WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju , do szkoły nie mają wstępu osoby z zewnątrz. Korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki na listy.

Wszelkie sprawy wymagające osobistego stawiennictwa (np. odbiór opinii, zaświadczeń itp.) prosimy najpierw uzgodnić telefonicznie pod numerem 513 032 794.

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest codziennie w godzinach
8:00-12:00 pod numerem telefonu 513 032 794 lub 32 218 00 50,
a także poprzez mail
zs8@oswiata.tychy.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Wsparcie Specjalistów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem szkoły i czasowym przejściem na nauczanie zdalne pragniemy Państwu przekazać, że mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych pedagogów i psychologów szkolnych, poprzez pocztę mailową:

Pani Weronika Błażejewska-Palowska – pedagog

pedagog.zss8@wp.pl

Pani Beata Piecha-Frycowska – pedagog

pedagog.zss8@o2.pl

Pani Anna Gurgul – psycholog

annagurgul15@onet.pl

Pani Monika Kapała – psycholog

monika.kapala@op.pl

Gdyby potrzebowali Państwo porady czy konsultacji naszego specjalisty proszę pisać. Żadna z wiadomości, z pewnością, nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy!

Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia.

Wicedyrektor szkoły, Marcin Król

Informacje dla uczniów i rodziców ZSS nr 8, w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na bardzo dużą absencję zarówno wśród personelu, jak i uczniów, od dnia 28.10.2020 do 06.11.2020 – za zgodą Organu Prowadzącego i po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach -decyzją Dyrektora zawiesza się  zajęcia w formie stacjonarnej w całej szkole.

W tym czasie nie działa świetlica szkolna i nie są wydawane obiady.

Nauka zdalna

 1. Rodzic/uczeń ma możliwość korzystania z platformy wskazanej przez wychowawcę/nauczyciela.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym, zgodnie z ustaloną formą.
 1. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel, wychowawca klasy.  
 2. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy: platformy Teams, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, dostępnej dla ucznia formy komunikacji, strony internetowej szkoły – zakładka “MATERIAŁY DO PRACY W DOMU – nauczyciele”.
 3. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
 4. zgodne z zatwierdzonym tygodniowym rozkładem materiału i planem lekcji,
 5. zajęcia w formie on-line, mogą być skrócone (do 30 min.), dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
 6. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
 7. równomiernie obciążające uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 8. zróżnicowane  zajęcia w każdym dniu.
 9. dostosowane do możliwości uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 10. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia .
 11. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 12. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. 

O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrekcja szkoły będzie informowała Państwo na bieżąco.

      Z pozdrowieniami Dyrekcja ZSS nr 8 w Tychach

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"