Powrót do szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dla szkół i placówek przygotowane wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Mają one obowiązywać od września 2020 roku, kiedy planowany jest powrót o stacjonarnej nauki w szkołach.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"