ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awereness Day). Ustanowiony został w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy małżonki emira Kataru, Sheikha Moza bint Nasser. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, zachęcamy wszystkich do pokazania swego wsparcia dla osób ze spektrum i włączenia się w kampanię społeczną Polska na niebiesko. Celem kampanii jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz osób ze spektrum.

Zachęcamy do zorganizowania lekcji na temat autyzmu,  po to, aby jak najwięcej uczniów naszej szkoły dowiedziało się czym jest autyzm. Bo tylko odpowiednia wiedza może budować akceptację. W tym celu przygotowałyśmy prezentację (AUTYZM),  która zawiera ogólne informacje na temat autyzmu, literaturę, filmy itp.

Pamiętajmy, w dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez:

 • oświetlenie domu na niebiesko;
 • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim;
 • dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Możecie zrobić tak wiele, aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem.

Wasze  zaangażowanie może wiele zmienić.

Bądźcie z nami w  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu!

Światowe Obchody Dnia Autyzmu

Witajcie, 

Nasza szkoła jak co roku włącza się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzony będzie 2 kwietnia. Jej celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat autyzmu. W związku z tym, że nie możemy świętować tego dnia w szkole prosimy Was o zapoznanie się z dołączoną prezentacją na temat autyzmu, którą możecie wykorzystać do pracy zdalnej. Znajdziecie tam ogólne informacje na temat autyzmu, literaturę, filmy itp. Kolor Światowego Dnia Świadomości Autyzmu to niebieski. Proponujemy WIRTUALNE WYZWANIE dla uczniów i nauczycieli oraz rodziców “ZAPALMY SIĘ NA NIEBIESKO” 

Udokumentuj swoją aktywność poprzez wykonanie zdjęć:

 • Ubierz się na niebiesko. 
 • Wykonaj kompozycję z niebieskich przedmiotów w domu. 
 • Wykonaj pracę plastyczną lub techniczną w niebieskiej kolorystyce. 
 • Zapal niebieskie światełka, lampkę.  

Prosimy wszystkich nauczycieli o wysłanie wybranych fotografii na adres Kasi Gajdy do dnia 9 kwietnia. Zdjęcia pokażemy na szkolnej stronie. 

Pozdrawiamy

Marzena Kołodziejczyk, Barbara Żaczek-Janeczko, Ewa Orzeł-Kilimnik

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 22 – 24 marca 2021r., z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, odbył się w naszej szkole PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas VIII. Wyniki tego egzaminu posłużą przede wszystkim diagnozie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, a tym samym pozwolą skorygować proces przygotowania do egzaminu właściwego, który odbędzie się w maju.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca do 09 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Pragnę podkreślić iż przez 10 tygodni udało nam się popracować w formie stacjonarnej. 

Obecnie sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdajemy sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Od dnia 22 marca br. (poniedziałek )  w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość, w celu realizacji podstawy programowej.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 16.03.2020 r., z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.

 Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informujemy, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez:

– zakładka na stronie www http://zss8.edu.pl / materiały do pracy w domu /

– pocztę elektroniczną,

– stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook,

– Zintegrowaną Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem www.epodręczniki.pl

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciele będą pracować z miejsca zamieszkania i pozostaną do dyspozycji uczniów . Nauczyciel będzie wskazywał źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji.

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielem zostaną podane przez nauczyciela  – wychowawcę.

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail.  Nauczyciele będą oceniać nadsyłane prace.

Ocena uzyskana przez ucznia będzie wpisywana do dziennika nauczyciela.

Życzę wszystkiego najlepszego, optymizmu i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Światowy Dzień Zespołu Downa – wystawa w Oknie na kulturę

Witam serdecznie wszystkich Państwa i zapraszam do wspólnego świętowania . Nieprzypadkowo Światowy Dzień Zespołu Downa przypada 21 marca – data ta związana jest z istotą tego zaburzenia charakteryzująca się trisomią 21. chromosomu, czyli obecnością trzech (zamiast dwóch) chromosomów w 21. ich parze. Tego dnia nosimy kolorowe skarpetki nie do pary i na całym świecie odbywają się różnego rodzaju imprezy, których głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej życia i funkcjonowania osób z zespołem Downa.

Stąd też kolejna odsłona „Okna na Kulturę”, inicjatywy kulturalnej w Gemini Park Tychy poświęcona będzie właśnie aktywności i twórczości artystycznej podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach.

„W tym roku odpowiedzieliśmy na zaproszenie MCK w Tychach i z wielką radością bierzemy udział w artystycznej akcji pod hasłem „Okno na Kulturę”, które jest organizowane w Gemini Park Tychy. Mamy nadzieję, że nasz udział w tym wydarzeniu przybliży szerszemu odbiorcy jak doskonale osoby z zespołem Downa realizują się i funkcjonują społecznie. Możemy podziwiać ich talenty i wielokierunkowe uzdolnienia, które pod okiem wykwalifikowanej kadry są wzmacniane i rozwijane” – mówi Marzena Larem-Szynk ze szkoły, której uczniowie zaprezentują swoją twórczość.

Szkoła od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną w zakresie tańca, teatru, fotografii i rękodzieła artystycznego. Uczniowie z zespołem Downa uczestniczą w licznych projektach artystycznych teatru szkolnego „? – Znak Zapytania” oraz rozwijają swoje uzdolnienia taneczne w zespole „Pinezka” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach. Za swoje dokonania otrzymują liczne nagrody oraz wyróżnienia. Wymienione aktywności to jedynie wycinek z szerokiego wachlarza działań placówki. W ramach zajęć plastycznych, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz zajęć rozwijających zainteresowania, uczniowie uczestniczą w wielu imprezach artystycznych organizowanych na terenie miasta, województwa i kraju, a dzięki udziałowi w programach unijnych mogą także korzystać z wielowymiarowych zajęć stymulujących i rozwijających drzemiące w nich umiejętności. To także właśnie w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 powstała także jedna z pierwszych pracowni ceramiki w Tychach (rok 1997).

W „Oknie na Kulturę” będzie można zobaczyć zatem wystawę prac ceramicznych i rysunkowych wykonanych przez uczniów pod kierunkiem Sylwii Lich-Pogody. Prezentowana będzie także wystawa wybranych zdjęć Grzegorza Krzysztofika, dokumentujących realizowany przez Teatr Mały w Tychach w 2019 roku projekt „edu.DANCE II”. W projekcie ukierunkowanym na prezentację oraz popularyzację innowacyjnych i twórczych metod edukacyjnych w obszarze tańca wśród dzieci i młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej, brali udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół nr 8.

Wystawę można oglądać w Gemini Park Tychy (witryna naprzeciwko Home&You) w dniach 15-20 marca 2021 w godzinach otwarcia galerii handlowej.

WIĘCEJ TUTAJ

Wyrazy współczucia i żalu

Naszej Koleżance
Pani Grażynie Żebrik
z powodu śmierci syna

Andrzeja Żebrik
Pracownika Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

składają Dyrektor oraz Pracownicy Szkoły

ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY!

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 włączył się  do akcji

 Światowy Dzień Wody z PAH.

Co roku, 22 marca celebrujemy Dzień Wody poprzez podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych. Dołącz do nas i zrób szum wokół wody! Akcja przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych. 

Celem jest zaangażowanie największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że:

 • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
 • na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób), 
 • jesteśmy za to współodpowiedzialni/e, 
 • oszczędzanie wody to za mało. 

Nasza szkoła włączyła  się w akcję Światowy Dzień Wody z PAH, która odbywa się w tym roku pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Koordynatorek działań na terenie szkoły jest Pani Magda Stolorz.  

Naszym wspólnym celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób w temacie dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Nasza akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody – zależy nam, aby wybrzmiał globalny aspekt tego tematu i aby pokazać powiązania, których jesteśmy częścią jako konsumenci/tki. 

Informacje dotyczące projektu:

https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/dzien-wody/

W jaki sposób możesz przeprowadzić akcję?

 • Zaangażuj jak najwięcej klas powtarzając te same działania w różnych grupach.
 • Zaangażuj jak najwięcej nauczycielek/li do przeprowadzenia działań w swoich klasach.
 • Przygotuj starszych uczniów i uczennice do przeprowadzania zajęć w młodszych grupach.
 • Wspólnie z grupą zaplanuj działania dla całej szkoły – np. quiz, dyskusję wokół filmu, kiermasz lub zbiórkę online. 

Kulminacja obchodów odbędzie się 22 marca, ale zachęcamy do podejmowania działań wcześniej.

Jak się zabrać do przeprowadzenia akcji?

 1. Poznaj nasze broszury tematyczne i uzupełnij swoją wiedzę o dostępie do wody. 
 2. Przejrzyj materiały edukacyjne (do wyboru są scenariusze, karta dyskusji i quizy) i wybierz jeden lub kilka, które chcesz przeprowadzić. 
 3. Zdecyduj czy chcesz przeprowadzić kiermasz lub zbiórkę online, wspierając działania pomocowe PAH na rzecz wody (nie jest to obowiązkowe). Jeśli zdecydujesz się na kiermasz, zamów gadżety z wyprzedzeniem: www.bit.ly/PAH_zamawiam_gadżety  

Aby poznać szczegóły akcji, obejrzyj zapis webinaru wprowadzającego:  

 i zapoznaj się z prezentacją, która jest przewodnikiem po akcji. —> http://bit.ly/przewodnikSDW

To w tej prezentacji znajdziesz odpowiedzi na większość pytań dotyczących akcji (w tym o zaświadczeniach), ale przede wszystkim linki do materiałów merytorycznych, czyli:

 • scenariuszy dla wszystkich poziomów edukacyjnych oraz na zajęcia j.angielskiego,  
 • quizy Kahoot oraz Quizizz, 
 • broszury merytoryczne, 
 • animację PAH „Oszczędzanie wody to za mało” https://youtu.be/_yxt_rK0tOc
 • kartę dyskusji do filmu „Czy zabraknie nam wody?”, 
 • pomysł na akcje zbiórkowe. 

Wszystkie materiały znajdują się również w tym folderze:  http://bit.ly/SDW2021folder 

Co jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w przewodniku? 

Zadaj je w grupie na Facebooku: Akcja Światowy Dzień Wody z PAH www.facebook.com/groups/dzienwodypah lub napisz do nas maila na edukacja@pah.org.pl 

Bardzo zależy nam, aby jak największa grupa osób wzięła udział w akcji, dlatego prosimy o zachęcenie innych osób do dołączenia do Światowego Dnia Wody z PAH. Najprościej to zrobić, dzieląc się tym linkiem: www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/dzien-wody