projekt AWF dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniach, które są częścią programu „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. 

Poprawa stanu zdrowia fizycznego uczniów po powrocie do zajęć stacjonarnych

Wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie opracowaliśmy projekt pt. „Program wspomagający uczniów po pandemii”. Podzieliliśmy go na dwa etapy: I – Aktywny powrót do szkoły, II – Sport Klub.

Nasi specjaliści z warszawskiej Akademii, we współpracy z Akademiami z innych miast zajmą się szkoleniem nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Łącznie w całym kraju przeprowadzą 420 sesji szkoleniowych dla nauczycieli, zarówno w trybie online, jak i stacjonarnie.

Na czym to będzie polegać?

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w partnerstwie z innymi uczelniami: Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zorganizuje szkolenia dla nauczycieli.

Każda z uczelni będzie miała przypisany podział terytorialny, tzn. przypisane regiony Polski, z których nauczyciele będą mogli zgłaszać się na szkolenie:

  • AWF Warszawa obejmie województwa – mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie;
  • filia AWF w Białej Podlaskiej – lubelskie oraz podlaskie;
  • AWFiS w Gdańsku – zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie;
  • AWF Katowice – śląskie i łódzkie;
  • AWF Wrocław – dolnośląskie i opolskie;
  • AWF Kraków – podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie;
  • AWF Poznań – wielkopolskie oraz lubuskie.

Tematy szkoleń nauczycieli

Na zajęciach, nauczyciele pod okiem najlepszych specjalistów z Akademii poznają m.in. metody przeciwdziałania skutkom: hipokinezji – bezczynności ruchowej, izolacji społecznej czy zdrowotnym pojawiającym się po przebyciu COVID-19.

Zajęcia będą obejmowały też aspekt psychologiczny. Prowadzący opowiedzą o konsekwencjach psychicznych nauczania zdalnego, izolacji społecznej, metodach wzbudzania i utrzymywania motywacji i tworzenia motywacyjnego klimatu na zajęciach ruchowych, budowania relacji społecznych w grupie rówieśniczej czy metod pokonywania barier aktywności fizycznej.

Dodatkowo szkolenia będą okazją do wymiany dobrych praktyk z najlepszymi. Szkolenia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do grudnia. Nauczyciel, który je ukończy, otrzyma specjalny certyfikat.

Kto będzie szkolił nauczycieli?

Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych specjalistów, praktyków z Akademii Wychowania Fizycznego. To oni pod czujnym okiem prof. Bartosza Molika, rektora warszawskiego AWF, koordynatora projektu stworzyli zespoły ekspercie z zakresu psychologii, zdrowia, metodyki.

Grupę ekspertów z Modułu Psychologia będą koordynować: prof. Andrzej Rokita z AWF Wrocław i prof. Andrzej Klimek z AWF w Krakowie. Za Moduł Zdrowie odpowiadać będą: prof. Dariusz Wieliński z AWF w Poznaniu i prof. Paweł Cięszczyk z AWFiS w Gdańsku. Zespołem Modułu Medyk kierować będą: prof. Jerzy Sadowski z AWF w Warszawie i prof. Grzegorz Juras z AWF w Katowicach.

II etap projektu – Sport Klub, czyli dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów

Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą, która zechce aplikować do programu ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. Szkoły, które zechcą aplikować do programu otrzymają środki na organizację zajęć sportowych dla uczniów, w 20 osobowych grupach. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. godzin zajęć. Na ten cel w 2021 r. przeznaczamy blisko 42 mln zł.

Projekt pt. Powrót uczniów do szkoły po pandemii jest jednym z 4 programów wsparcia uczniów, zapowiadanych przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Kolejne będziemy prezentować w najbliższym czasie. Do połowy marca przedstawimy propozycje dotyczące m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okulistycznej. W kolejnym etapie ogłosimy program związany ze wsparciem w nauce i nadrabianiem zaległości wynikających z trybu nauki zdalnej.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z dnia 8.04.2021r

Szanowni Państwo.

Na konferencji prasowej w dniu 7 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przedłużenie restrykcji w całym kraju do 18 kwietnia, w tym funkcjonowania szkół na zasadach obowiązujących do 11 kwietnia br. r.

Oznacza to kontynuację zdalnego nauczania we wszystkich klasach przynajmniej do 18 kwietnia 2021r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 informuje, że cała nasza szkoła od 12.04.2021 r. do18.04.2021 r. funkcjonować będzie w trybie nauczania zdalnego. Nauka zdalna odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły.
Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Koordynatorem pracy zdalnej każdego ucznia jest wychowawca klasy. Rodzice bezpośrednio z nim kontaktują się w kwestii ustalenia formy nauki, zasad oceniania .

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga.
Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
Uczniom klasy III szkoły branżowej dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego.
Z uwagi na obecną sytuację związaną z utrzymującym się stanem epidemii
w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że ograniczamy osobiste załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Praca sekretariatu pozostają bez zmian.

Czyli praca stacjonarna od godziny 8 00 do 12.00, praca zdalna do 15 00.
Sprawy można załatwić przez:
– kontakt telefoniczny 32 218 00 50
– kontakt e-mailowy zs8@oswiata.tychy.pl
– wrzutnię, do której można wrzucić pisma, wnioski,
bez potrzeby wchodzenia do budynku,

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk