Zaproszenie na konferencję „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole”

Zaproszenie na konferencję 

Czytam i wiem
– tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole

Termin:   24 maja 2021 r.

Godzina: 10:00-13:30

Link do rejestracji: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcO2rrz8oGdAMr_hUgkhlSzVGBrJHxmCG

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole”. W trakcie projektu powstało 70 tekstów edukacyjnych i ćwiczeniowych w formacie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Powstały opracowania z różnych przedmiotów, dla każdego poziomu edukacji, w którym mogą znaleźć się uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi.Na konferencji chcemy m.in. przybliżyć temat udostępniania informacji i wiedzy w sposób łatwy i zrozumiały, pokazać rezultaty pracy przeszkolonych w ramach projektu autorów tekstów, a także przedstawić świadectwo dorosłych już osób z niepełnosprawnością korzystających z tekstów łatwych. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Program konferencji w załączeniu.Do zobaczenia na konferencji!
Marzenna Habib, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN
dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną