Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"