Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna „Biblia – nie tylko na papierze”

Autorzy / osoby wdrażające innowację: mgr Andrzej Szopa, mgr Olga Drażyk, mgr Elżbieta Uljanowska

Termin realizacji: rok szkolny 2021/2022

Program niniejszej innowacji zawiera treści z Nowego i Starego Testamentu, które są poruszane na lekcjach katechezy. Innowacja rozszerza te treści i zachęca uczniów do pogłębiania treści biblijnych.

W ramach innowacji zadaniem uczniów będzie poznawanie wybranych fragmentów biblijnych w sposób bardziej przystępny, to znaczy jak największą ilością zmysłów. Będą poznawać wybrane fragmenty Pisma Świętego w sposób bardziej szczegółowy. Będą, na miarę swoich możliwości, dokonywać ich analizy, a także prezentować ich zrozumienie i poznanie w wybranej formie.

Poprzez wprowadzenie innowacji „Biblia – nie tylko na papierze” uczniowie będą poznawać i utrwalać wiadomości z Pisma Świętego w sposób, który będzie rozwijać ich talenty. Będą przedstawiać swoje spostrzeżenia i doświadczenia związane z życiem Jezusa na papierze lub poprzez śpiew. Ułatwi to im zapamiętanie, zrozumienie i wdrożenie w życie wartości chrześcijańskich. Przy okazji będą rozwijać sprawność manualną, inwencję twórczą, poczucie własnej wartości oraz rozwój psychoruchowy.

Innowacja Pedagogiczna „Popłyńmy na szczyt” 
W minioną środę 6 października wzięliśmy udział w wycieczce do Schroniska na Magurce, która otwierała Innowację „Popłyńmy na szczyt.” Na górze spotkaliśmy się z uczniami SP nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Żorach, którzy razem z nami biorą udział w tej Innowacji. Zjedliśmy wspólny posiłek i uczestnuczyliśmy w krótkim szkoleniu pierwszej pomocy zorganizowanym przez panią Asię i panią Basię, z którego dowiedzieliśmy się „co musi zawierać apteczka na górskie wycieczki” . Mamy super pamiątki i piękne wspomnienia z wyprawy na Magurkę! Tego dnia, nawet pogoda nie popsuła nam świetnych humorów! Było wspaniałe!
B.Nowicz i J. Warzycha-Boszkowicz

Innowacja pedagogiczna „Wolność w rozwoju”

Autor / osoba wdrażająca innowację: mgr Katarzyna Gajda

Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.05.2022

Innowacja pedagogiczna jest skierowana do uczniów oddziału I-III Szkoły Podstawowej nr 12, której jestem wychowawcą. Zaproszeni do zajęć to uczniowie przejawiający specyficzne trudności w czytaniu, czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu, w uczniu się matematyki.

Głównym celem innowacji i jest rozwój umiejętności uczenia się, wzmacnianie poziomu koncentracji uwagi, rozwój sprawności językowej, pomoc uczniom w przezwyciężeniu trudności w obszarach czytania, pisania i liczenia oraz podnoszenie ich motywacji do nauki. Innowacja zakłada systematyczną pracę z uczniami prowadzoną w duchu pedagogiki Marii Montessori.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"