KONTAKT

Strona szkolna : www.zss8.edu.pl

E-mail szkoły: zs8@oswiata.tychy.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 8

Dyrektor: mgr Hanna Kołodziejczyk

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Bunio

Wicedyrektor: mgr Marcin Król

Adres

Zespół Szkół Specjalnych nr 8  w Tychach
ul. Edukacji 21
43-100 Tychy
tel. (032) 218 00 50,  513 032 794
NIP 646-29-17-641

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"